Sirküler Yayınlar

2020-86 KOSGEB KOBİGEL Destek Programı Çağrıları Açıldı

No      : 2020-86

Tarih : 27.07.2020

Konu : KOSGEB KOBİGEL Destek Programı Çağrıları Açıldı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmecilerin sanayideki payı ve etkisini arttırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. KOSGEB sayesinde birçok işletme kurulmakta bununla beraber hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler de rekabet düzeyi anlamında kendilerini sürekli olarak geliştirebilmektedir. 2020 Dönemi KOSGEB KOBİGEL Destek Programı Çağrıları açılmıştır. İlgili duyurunun detayları bültenimizde dikkatinize sunulmuştur.

Programın amacı ve gerekçesi: Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları:

300.000 TL ’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL ‘ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL ye kadar , ulusal öncelikli projelerinize destek alabilirsiniz. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 20 aydır.

Destek Oranı : %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir). Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Desteklenecek Proje Giderleri :

Personel Giderleri : Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, işletmede tam zamanlı çalışan en fazla 4 personel 90.000,00.-TL’ye kadar desteklenebilir.

Makine-Teçhizat Giderleri : Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. (Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

Yazılım Giderleri : Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir) . Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

Hizmet Alım Giderleri : 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz  Eğitim giderleri , Danışmanlık giderleri , Proje hazırlama danışmanlığı gideri , Belgelendirme giderleri , Tanıtım giderleri , Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama) , Fuar giderleri , Test ve analiz giderleri.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

 • Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
 • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı:

“İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün/yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar-Ge  Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız.

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı:

“İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı için tıklayınız..

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

NOTLAR

 • 2020-01 veya 2020.-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.
 • Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.
 • İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Çağrı detayları ve proje hazırlama hizmetlerimiz ile bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Katkıları için teşekkürler sayın Dr. Ahmet Feyzioğlu & Yasemin Gündoğdu

İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Merve Özsarıkaya

Tax & Innovation Advisory

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir