Sirküler Yayınlar

2020-79 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik

No       :  2020-79        

Tarih  :  07.07.2020

Konu  : Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik

22.03.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan 3 Sıra No’lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile beyan dönemleri yeniden belirlenmiş olup 2020 yılı için birinci dönem; ocak-şubat-mart-nisan-mayıs-haziran, ikinci dönem; temmuz-ağustos-eylül-ekim-kasım-aralık olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda geri kazanım katılım payı beyannameleri beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesi vermekle yükümlü olan mükellefler için 2020 yılı birinci dönem beyanlarını temmuz sonu resmi tatile denk gelmesi sebebi ile 04.08.2020 Salı günü 23.59’a kadar vermeleri gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” 07.02.2020 tarihinde Bakan Olur’u ile yayımlanmıştır.

Bu usul ve esaslarda değişiklik yapılmasına dair usul ve esaslar 29.06.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olup, yapılan değişiklik ve eklemelere ilişkin kısa özeti aşağıda okurlarımıza sunarız;

 • Genel Tanım ve Tanımlamalar başlığı altında yer alan “İthalat” tanımına son cümle olarak; “İthalat işlemlerinde serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olarak esas alınır” cümlesi eklenmiştir.
 • “İhracat”, “İade” ve “Taşıma Ekipmanları” tanımları eklenmiştir;
  • İhraç kaydıyla yapılan teslimler ihracat kapsamında değerlendirilmiş ve GEKAP kapsamı dışında olduğu netlik kazanmıştır.
  • Ürünlerin son kullanma/tüketim tarihi gerekçesi ile piyasaya sürenlerce piyasadan geri çekilerek muhasebe kayıtlarına işlenen ürünler için de iade tanımı kapsamında işlem yapılacaktır. Piyasaya sürülen bir ürünün ilgili idarelerce piyasadan çektirilmesi/toplatılması durumunda da iade tanımı kapsamında işlem tesis edilecektir.
  • Herhangi bir ürün/eşya/malzeme taşımacılığında aynı amaçlı kullanımı sabit ve sürekli olan, piyasaya arz edilen ürün/eşya/malzeme ile birlikte piyasaya arz işlemine konu edilmeyen ekipmanlar taşıma ekipmanları olarak tanımlanmış ve taşıma ekipmanları ambalaj tanımı dışında tutulmuş olup, ayrıca taşımacılık amaçlı hizmet alımları kapsamında taşıyıcıya ait ekipmanlar da bu kapsamda değerlendirilecektir.
 • Usul ve Esasların üçüncü bölümünde Ambalajlar için Geri Kazanım Katışım Payı Uygulamaları başlığı altında yer alan “Birincil Ambalaj/ İç Ambalaj/ Satış Ambalajı” bölümüne iki örnek eklenmiştir.
 • Yeniden kullanılabilir ambalajlarda tüketici veya kullanıcılara iletilen eşya veya malzemelerin tüketimi/kullanımı sonrasında oluşan ambalajların yeniden/tekrar kullanımlarının sağlanması amacıyla iade alınmasına yönelik olarak Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda  depozito yönetim sisteminin kurularak Bakanlıktan onay alınması durumunda; depozito uygulaması dahilinde geri toplanmak üzere piyasaya arz edilen ambalajlar için geri kazanım katılım payı beyanı verilecek ancak geri kazanım katılım payı ödenmeyecektir.
  • Yeniden kullanılabilir ambalajlara yönelik depozito uygulamaları için Bakanlıkça belirlenen Usul ve Esaslar kapsamında depozito uygulama planı hazırlanır ve Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygun bulunan planlar için bir kod numarası tahsis edilir.
  • Depozito uygulamaları, Bakanlıkça uygun bulunan depozito uygulama planları doğrultusunda gerçekleştirilir.
  • Depozito uygulamalarına ilişkin veriler Bakanlık sistemine girilir, depozito uygulamaları kapsamında geri toplamak üzere piyasaya sürülen ambalajların geri toplanamayan kısımlarına ilişkin hesaplamalar bilgi sistemi üzerinden değerlendirilir.
 • İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kâr amacı gütmeyen hayır veya İnsanî yardım kurum/kuruluşlarca dağıtılan ambalajlı ürünler için geri kazanım katılım payı yükümlülüğü oluşmayacaktır.
 • Geri kazanım katılım payına tabi olan piyasaya arz edilmiş herhangi bir ürünün/ambalajlı ürünün son kullanım/tüketim tarihinin geçmesi nedeni ile piyasaya sürenlerce piyasadan geri toplatılması halinde sadece geri toplanan ürünler ve ambalajları için iade işlemi tesis edilecektir. Bu şekilde piyasadan geri çekilen ürünler ve ambalajları için sadece geri kazanım katılım payı ödenmiş kısımları iade talebine konu edilecektir.
 • Bitkisel yağlar, gıda ürünleri üretimine kullanılmak üzere alınmışsa, geri kazanım katılım payı sorumluluğu yağ üreticisine aittir. Gıda ürünleri üretimi yapan firmanın üreterek piyasaya sürdüğü gıda ürünleri (bisküvi, kek vb.) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer almadığından geri kazanım katılım payından sorumlu olmayacaktır.
 • İlaçlar başlığına, “Zirai İlaç”, “Veteriner İlaç” ve “Beşeri İlaç” tanımları da eklenmiş ve bu tanımlara ilişkin örneklere yer verilmiştir.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zirai ilaç/bitki koruma ürünü olarak tanımlanan ürünler geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan ürünler olarak sayılmış, ithal edilen ilaçların birincil ambalajlarından geri kazanım katılım payı alınmayacaktır.
 • Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal eşya/parçası olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri sadece araç ile elektrikli ve elektronik eşya üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak şartıyla piyasaya sürenler tarafından beyan yapılacağı, ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca orijinal eşya/parça tanımına uymasına rağmen münferit olarak piyasaya arz edilen Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı beyanı yapılacağı ve geri kazanım katılım payı tahsil edileceği belirtilmiştir.
 • Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi ürün listesinde yer alan ve enerjisini güneş pilinden (fotovoltaik pillerden) alan, Cep telefonu şarj cihazı, aydınlatma ekipmanları, hesap makinaları vb. elektrikli ve elektronik eşyaların ve cep telefonu, tablet gibi ekipmanların doğrudan prize bağlanmadan şarj edebilen taşınabilir nitelikteki, powerbank vb. elektrikli ve elektronik eşyaların Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin Yönetmelik kapsamına dâhil olduğu belirtilmiştir.
 • Trafo ve jeneratörler, Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesi kapsamında yer almadığından geri kazanım katılım payı uygulaması dışında değerlendirilmektedir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayımız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir