Sirküler Yayınlar

2020-78 Teknoloji odaklı Sanayi Hamlesi Uygulama Programı Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ

No       :  2020-78

Tarih  :  7 Temmuz 2020

Konu : Teknoloji odaklı Sanayi Hamlesi Uygulama Programı Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ

Bilindiği üzere 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Teşvik Sisteminde çok önemli değişiklikler yapılmıştı. 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile de Makine Sektörüne Yönelik Öncelikli Ürün Listesi ile Uygulama Esasları yayımlanmıştır.

Teknoloji odaklı Sanayi Hamlesi Uygulama Programı Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yayımlanan tebliğ hakkında yapılan değişiklikler  kapsamında Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Uygulama Programı Esasları Tebliğin de öne çıkan birkaç hususu sizler için ele aldık:

1- 3. Maddeye C Bendi eklenmiştir. Bu bent ile eklenen esas şöyledir;

‘’ Ar-Ge Yüklenicisi: Proje kapsamında öngörülen Ar-Ge sürecinin bir kısmı veya tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı Ar-Ge şeklinde yapmak üzere projeye dahil olan işletmeyi ifade eder.’’

2- 9. Maddeye 7. Fıkra eklenmiştir. 7. Fıkraya eklenen husus şu şekildedir;

‘’Başvurunun Ar-Ge kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin Ar-Ge sürecinin bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi şirketle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge sürecinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicisi firmalar tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Böyle bir iş birliği yapılması durumunda başvuru esnasında, başvuru sahibiyle Ar-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunludur.’’

3- 16. Maddeye aşağıda belirtilen fıkra eklenmiştir:

‘’ Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapılması planlanan projeler için Komitenin Ar-Ge desteği tanımlaması durumunda, ilgili TÜBİTAK destek programı hükümleri çerçevesinde ortaklı Ar-Ge sürecine dahil olan yatırımcı firma ve/veya Ar-Ge yüklenicilerine destek sağlanır.‘’

4- Bahsi geçen tebliğe geçici 2. Madde eklenmiştir.

‘’ Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ, yayımı tarihinde açık bulunan çağrı planlarının devam etmekte olan süreçlerine de uygulanır.‘’

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Uygulama Esasları Tebliğine yeni eklenen maddeler yukarıda bahsedilen maddeler olmakla beraber, diğer maddelere eklenen ve bu maddelerde yapılan diğer değişikliklerin detaylıca anlatıldığı tablo ekte sunulmuştur.

Kısaca özetlemek gerekirse,

  • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı; Bu program ile öncelikli ürünler listesi yayımlanmakta ve bunlara yönelik destekler sağlanmaktadır. Öncelikli ürünler talep gelişimi, dış ticaret verileri, rekabet yoğunluğu gibi kriterlere göre tespit edilmektedir.
  • Bu kapsamda yer alan yatırımlara “Stratejik yatırım teşvik belgesi” verilebilmektedir.
  • Bu kapsamda desteklenen projelerde ilave istihdam için gelir vergisi stopaj desteği sağlanmaktadır. (Asgari ücrete tekabül eden kısımla sınırlı ve belli sayıda personele kadar)
  • Hangi Sektörler Kapsamdadır? Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler yayımlanacaktır. Değerlendirmeyi bağımsız danışmanlık firmaları yapmaktadır.
  • Daha sonra ise makina sektörü için bir çağrı açılmış ve başvurular uzatılmıştı.

Tebliğde yapılan değişiklikle projelerin Ar-Ge kısmı için yatırımcı firmanın bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi firmayla işbirliği yapabilmesi imkanı getirilmiştir. Bu sayede Ar-Ge ve teknoloji tabanlı faaliyetleri yoğun işletmeler ile üretim ve yatırım imkanları olan firmaların aynı proje çerçevesinde işbirliği yapabilmesine kapı açılmış oldu. Tebliğdeki değişiklikleri; yeni eklenenler koyu (bold) olarak ve çıkarılan & değişitirilen düzenlemeler ise yeşil ve kırmızı renkli olarak takip edebilirsiniz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik

Tax & Innovation Advisory

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir