Sirküler

2020-70 Haftalık Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler (Haziran-3.Hafta)

No         : 2020-70

Tarih     : 22 Haziran 2020

Konu     : Haftalık Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler (Haziran-3.Hafta)

Haziran ayının üçüncü haftası içinde gerçekleşen önemli mali konuları vergi, sosyal güvenlik ve diğer mevzuat değişikliklerini başlıklar altında özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.

Salgının durgunlaşma aşamasında iş dünyasına, çalışanlara ve tüm kesimlere destek amacıyla elde ettiğimiz bilgileri spesifik konu bazında Covid-19 web sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Bu kapsamda güncel gelişmeleri konusunun birebir uzmanlarıyla beraber ayrı birer bülten olarak sizlerin bilgisine sunmaya gayret ediyoruz.

Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz.

Şimdi haziran ayının üçüncü haftasının gelişmelerine ana konu başlıkları itibariyle bakalım:

Vergi ve SGK

 • Gelir İdaresi Başkanlığı 15 Haziran 2020 tarihli duyurusu ile mükelleflerin vergisel yükümlülükleri arasında yer alan işe başlama, değişiklik ve işi bırakma bildirimlerine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi” broşürü kullanıma sunulmuş ve internet sayfasının “Yararlı Bilgiler” kısmında yer alan “İşe Başlayan Mükellefler İçin Temel Bilgiler Sunumu”, “İşe Başlayan ve İşi Terk Eden Mükellefler İçin Temel Bilgiler Sunumu” olarak güncellenmiştir.
  • Yayımlanan broşüre buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca broşürde cevaplarını bulabileceğiniz soruların bazıları aşağıdaki gibidir;
   • İşe Başlama Bildirimi Vermeye Mecbur Olanlar Kimlerdir?
   • Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin İşe Başlama Bildirimi Nasıl Yapılır?
   • Bildirimler Üzerine Vergi Dairesince Yapılacak Yoklama Hangi Süre İçinde Sonuçlandırılır?
   • İşe Başlayan Mükellefler Kullanacakları Defterleri Ne Zaman Tasdik Ettirirler?
   • Mükelleflerin İşi Bırakması Neyi İfade Eder?
   • Ticaret Şirketlerinin Mükellefiyet Kayıtları Nasıl Sona Erdirilir?
   • Mükellefiyet Kaydı İdarece Hangi Hallerde Terkin (Silinir) Edilir?

Teşvik & Ar-Ge

 • “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 19 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Tebliğe eklenen bazı maddeler aşağıdaki gibidir. Değişen ve yeni eklenen maddelere ilişkin bilahare bir bülten okurlarınıza sunulacaktır.
  • Başvurunun AR-GE kısmı için başvuru sahibi şirket, projenin AR-GE sürecinin bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi şirketle ortaklı AR-GE projesi sunabilir. AR-GE sürecinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisi gerçekleştirecekse, başvurunun AR-GE kısmı, AR-GE yüklenicisi firmalar tarafından ortaklı AR-GE projesi olarak hazırlanabilir. Böyle bir iş birliği yapılması durumunda başvuru esnasında, başvuru sahibiyle AR-GE yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolünün de Program Portalına yüklenmesi zorunludur.
  • Bir veya daha fazla AR-GE yüklenicisiyle ortaklı AR-GE yapılması planlanan projeler için Komitenin AR-GE desteği tanımlaması durumunda, ilgili TÜBİTAK destek programı hükümleri çerçevesinde ortaklı AR-GE sürecine dahil olan yatırımcı firma ve/veya AR-GE yüklenicilerine destek sağlanır.
  • AR-GE Yüklenicisi: Proje kapsamında öngörülen AR-GE sürecinin bir kısmı veya tamamını ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında ortaklı AR-GE şeklinde yapmak üzere projeye dahil olan işletmeyi ifade eder.

Finans & Para

 • TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2019 yılında yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin Yuanı fonlaması 18 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştır.
  • Bu fonlama sayesinde Türk şirketleri, Çin’den yaptıkları ithalatları CHY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirebileceklerdir.
 • TCMB, normalleşme sürecinde nakit akışları nedeniyle kredi talebi artan firma ve bireylerin bu taleplerini karşılamak ve bankalara esneklik sağlamak amacıyla; yıllık kredi büyüme oranı %15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının %15’ten küçük olma koşulunun, yıl sonuna kadar geçici süreyle uygulanmamasına karar vermiştir.

Dış Ticaret & Gümrük

 • 2659 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 10 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü” onaylanmış olup, 17 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • “Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 18 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.
  • İlgili tebliğin 9.maddesi 7. Fıkrasında yapılan değişiklik ile kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin gerçekleşeceği gümrük müdürlüklerine aşağıdaki müdürlükler eklenmiştir;
   • Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü
   • Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
   • Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü
   • GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
 • “Gümrük Genel Tebliği’nde (Transit Rejimi) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 18 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.
  • Tebliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere “İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı” başlıklı madde eklenmiştir.

Diğer Mevzuat

 • 2656 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/06/2020 Tarihli ve 9401 Sayılı Kararı ile tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında, 2020 yılı haziran ayı için 134,36 TL/MWh olarak revize edilmiş, ilgili karar 19 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Haziran ayının üçüncü haftası ile ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar

PDF İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir