Blog Duyuru Sirküler

2020-140 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı

No          : 2020-140

Tarih     : 24 Aralık 2020

Konu     : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapıldı

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2681 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikleri 2020-87 ve 2020-97 nolu bültenlerimizde sizler için özetlemiştik.

Bu bültenimizde de 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yapılan düzenlemeleri sizler için özetliyor olacağız.

Yapılan değişiklikler, ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Ayrıca tüm değişiklikleri takip kolaylığı açısından ekte tablo olarak bilginize sunarız. Değişiklik öngören kararnameye de buradan ulaşabilirsiniz.

  • Kararın 11 inci maddesine eklenen (f) bendi ile stratejik yatırımlar başlıklı 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile öncelikli yatırım konuları başlıklı 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere T.C. Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanın Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilme imkanı sağlanmıştır. Söz konusu düzenleme 20/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanacağına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.
  • Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ile AR-GE ve çevre yatırımlarında faiz veya kâr payı desteği tutarı sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemeyecektir. Söz konusu düzenleme 20/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ile AR-GE ve çevre yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alınarak yapılacak yatırımların 5 inci bölge desteklerinden, yapılacak yatırımın 6 ncı bölgede yer alması halinde bulunduğu bölge desteklerinden yararlanması sağlanmıştır.
  • AR-GE ve çevre yatırımlarının öncelikli yatırım konuları arasına alınmış olması dolayısıyla; AR-GE ve çevre yatırımlarının KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlandırılacağına ilişkin 19’uncu madde düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Yatırım teşvik belgeleri kapsamında elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesiyle uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçaların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilecektir. Düzenleme 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
    • Bu teşvik, basına da yansıyan iki büyük cep telefonu yatırımının Türkiye’ye gelmesiyle ilgili olarak yapılan mevzuat değişikliğidir.
  • İstanbul ili hariç olmak üzere, US-97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamına dahil edilmiştir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Erhan Gürler & İlker Ersoy

Saygılarımızla,

Şaban Küçük

Tax & International Advisory | Tax & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir