Blog Duyuru Sirküler

2020-131 Vergi Yapılandırma Kanunu Genel Kurulda Kabul Edildi

 

Tarih     : 13 Kasım 2020

No          : 2020-131

Konu     : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Genel Kurulda Kabul Edildi

 

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” TBMM Genel Kurulunda yapılan bazı değişikliklerle birlikte kabul edildi. Bu bültenimizde konu hakkında karşılaştırmalı tablo ve özet olarak bilgi veriyor olacağız.

Hazırlanan Kanun Teklifiyle; tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının istihdam üzerinde olumsuz etkilerinin azaltılması ve dolayısıyla çalışan ve işveren üzerindeki maddi yüklerin Devlet katkısıyla birlikte paylaşılarak azaltılması, diğer yandan da planlanan ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi için vergi rekabeti, vergide adalet, basitlik, etkinlik ve verimlik ilkeleri çerçevesinde vergisel alanda bazı güncellenmelerin yapılması ve istihdamın korunması amaçlanmıştır.

Bu amaçla getirilen yenilik ve yapılan değişiklik tekliflerini 2020/1222020/123 ve 2020/127 sayılı bültenlerimizde sizlerle paylaşmıştık.

Genel Kurulda yapılan düzenlemeler ile, esnek çalışmayı düzenleyen madde, 25 yaş altı ile 50 yaş üstünü kapsayan, belirli süreli çalışma süresini içeren kanun maddeleri ve kurumlar vergisi oranı hakkında Cumhurbaşkanına tanınan düzenleme yetkisini içeren maddeler kanun metninden çıkartılmıştır.

Kanuna göre,

 • Vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
 • TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.
 • Genel Kurulda yapılan düzenleme ile birlikte Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de faydalanabilecek.
 • İşverene ödenen prim desteği süresi 30 Haziran 2021‘e kadar uzatılabilecek
 • Evde ürettiklerini internetten satanlara muafiyet sağlanacak.
 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Türkiye’nin daha önce çıkardığı varlık barışına yönelik diğer kanunlara ilişkin uygulamalardan elde edilen bilgilerle karşılaştırma yaparsak,

 • 2019 yılında 17 milyar TL sisteme girmiş ve 170 milyon TL vergi tahsil edilmiştir.
 • 2018 yılında 16 milyar TL sisteme girmiş ve 126 milyon TL vergi tahsil edilmiştir.
 • 2016 yılına ilişkin bilgi verilmemiştir.
 • 2013 yılında 69 milyar TL sisteme girmişken 4 milyar TL vergi tahsil edildiği ve
 • 2010 yılında ise 47,3 milyar TL’nin  sisteme girdiği ve 1,6 milya TL vergi tahsil edildiği görülmektedir.

En son varlık barışı getiren 7186 sayılı Kanunla GVK’ya eklenen geçici 90’ıncı maddeyle kıyaslama yaparsak; vergi oranı %1 iken yeni Kanunda vergileme yapılması öngörülmemektedir. Her iki Kanunda da getirilen tutarlardan dolayı bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı ifade edilmiştir.

 • Yurtdışı varlıkların bildirimi ve yurda getirilmesi konusuyla ilgili olarak finansal bilgilerin otomatik paylaşımının başlaması ve ülke bazlı raporlamanın dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak 2020-99 sayılı bültenimizde ayrıntılı bir analiz yer almaktadır.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.
 • 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.
 • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay erteleniyor.
 • Halka açıklığı, kaydiliği ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç olmak üzere, payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında ilk defa halka arz edilen kurumların paylarının, ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

 

TBMM Genel Kurulda kabul edilen teklifi Resmî Gazetede yayımlandığında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

Kanun teklifinde TBMM Genel Kurulu tarafından yapılan değişiklikleri ekli tablodan karşılaştırmalı olarak takip edebilirsiniz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

İlker Ersoy & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

Şaban Küçük & Namık Kemal Uyanık

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir