Sirküler

2020-124 Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Uzatıldı

No          : 2020-124

Tarih     : 27 Ekim 2020

Konu     : Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Uzatıldı

 

Kısa Çalışma Ödeneği , Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı İki Ay Uzatılmıştır

27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de ”3134 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

  • 10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/8/2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.
  • Mevcut kısa çalışması daha önceki uzatmalarla birlikte 31.10.2020’de bitecek olan bir işyeri Kasım ve Aralık aylarında kısa çalışma uygulamasına devam ederse KÇÖ bitiş tarihi 31.12.2020 olacaktır.
  • Mevcut kısa çalışması daha önceki uzatmalarla birlikte 15.11.2020’de bitecek olan bir işyeri Kasım ve Aralık aylarında Kısa Çalışma uygulamasına devam ederse KÇÖ bitiş tarihi 15.01.2021 olacaktır.
  • Yukarıda uzatımı gerçekleştirilen sürelere ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda onaylanan torba kanunun 6. maddesi gereğince 30.06.2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatma yetkisi verilmesi planlanmaktadır.

27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de ”22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

  • İş Kanunu’nun Geçici 10. maddesi uyarınca,  her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 17.4.2020’den itibaren 3 ay süreyle 25’inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmış ve 28.7.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile bu istisnalara  belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri de eklenmiştir. Söz konusu karar ile bu süre yeniden; 17.11.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır. Ayrıca aynı madde kapsamında üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine dair uygulama da yeniden, 17.11.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
  • Fesih yasağı 17.04.2020 – 17.11.2020 tarihleri arasında uygulanıyordu, 27.10.2020 tarihli 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı uygulaması 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Yukarıda uzatımı gerçekleştirilen sürelere ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda onaylanan torba kanunun 6. maddesi gereğince 30.06.2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatma yetkisi verilmesi planlanmaktadır. İlgili torba kanun ile ilgili 2020-122 no.lu hazırlamış olduğumuz bültene linkten ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

 

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir