Duyuru Sirküler

2020-117 Cazibe Merkezleri Programında Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih     : 12 Ekim 2020

No           : 2020 – 117

Konu     : Cazibe Merkezleri Programında Değişiklikler Yapılmıştır

 

06.10.2020 tarih ve 3063 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile Cazibe Merkezleri Programında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Karar ile ilgili dikkat çeken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

 

Kararın Kapsamı

Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki aşağıdaki illerde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar bu karar kapsamında desteklenecektir.

 

1-Adıyaman9-Elazığ17-Malatya
2-Ağrı10-Erzincan18-Mardin
3-Ardahan11-Erzurum19-Muş
4-Batman12-Gümüşhane20-Siirt
5-Bayburt13-Hakkâri21-Şanlıurfa
6-Bingöl14-Iğdır22-Şırnak
7-Bitlis15-Kars23-Tunceli
8-Diyarbakı16-Kilis24-Van

 

  • Kilis listeye yeni eklenmiştir.

 

Program Kapsamındaki Destekler

Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6. bölge şartlarında, 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanabilecektir.

 

Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite

Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımlarının (US-97 Kodu:15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutarı şartını sağlaması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca, Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlanması, ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 metrekare beyaz alan ihtiva etmesi gerekmektedir.

 

Enerji Desteği

Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilecektir.

 

Kapsam Dışı Harcamalar

Aşağıdaki harcama kalemleri teşvik belgesi kapsamında kapsam dışında bırakılmıştır;

  • Hammadde
  • Ara malı ve işletme malzemesi
  • Kullanılmış makine ve teçhizat
  • Karayolu nakil vasıtaları
  • Her türlü binek araçları

Ayrıca, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının EK-4’ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” bu Karar kapsamında da değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

9 / 2. Madde Kapsamında Değişiklikler Yapıldı

Bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan, bu karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

Söz konusu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. .

 

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Erhan Gürler & Bulut Bellet

Saygılarımızla,

Şaban Küçük

 

Tax & International Advisory | Tax a Incentive

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir