Sirküler Yayınlar

2020-115 TÜBİTAK 2244- Sanayi Doktora Programı

Tarih     : 9 Ekim 2020

No          : 2020-115

Konu     : TÜBİTAK 2244- Sanayi Doktora Programı

1 Ekim 2020 ‘de TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Çağrısı Açılmıştır.

Bu bültenimizde TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2244 – Sanayi Doktora Programı desteklerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar ile ilgili olarak bilgi sunacağız.

 • Çağrının Amacı ve Kapsamı
  • Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite – sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı – sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir.
  • Bu çağrı duyurusu, doktora eğitimi vermek üzere yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapılarının; Ar-Ge veya tasarım merkezlerine sahip özel sektör kuruluşları veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış özel sektör kuruluşlarıyla birlikte sunacakları projelerin her türlü işlem ve yükümlülüklerini kapsar. Aşağıda yer alan bilgi kutusunda görülen tüm desteklere ilaveten Karar ile yeni destek ve teşvik unsurları tanımlanmıştır.

BURS / DESTEK KAPSAMI, MİKTARI

 • Burs / Destek Kapsamı

Bu program ile;

  • Doktora öğrencilerine burs,
  • Proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi,
  • Özel sektör kuruluş/kuruluşlarına istihdam desteği sağlanır.
 • Destek Miktarı

Proje; bursiyer ücreti, proje yürütücüsü ve akademik danışmanlara proje teşvik ikramiyesi kalemlerini içermektedir.

  • Tam Bursiyerlik (çalışmıyor ise) :4500 TL /ay,
  • Kısmi Bursiyerlik (çalışıyor ise) : 800 TL /ay
  • Proje Yöneticisi: 600 TL /ay
  • Akademik Danışmanlar: 300 TL /ay
 • İş Birliği Modeli

Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri aşağıda verilmektedir.

  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
  • Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az iki özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
 • Çağrı Takvimi

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru DönemiAçılış TarihiKapanış Tarihi
2020 ÇağrısıEkim/Kasım 2020Aralık 2020

 

 • Destek Miktarı ve Süresi
  • Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin projeye dahil olduğu dönem esas alınarak 48 ay sonunda, bütünleşik doktora eğitimi için ise 60 ay sonunda sona erdirilir.
  • Proje kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası 3 en fazla 36 aydır.
  • Halihazırda özel sektör kuruluşları bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar bu programa bursiyer olarak dahil edilebilir. Bu durumda istihdam desteği, programa dahil edilen doktora bursiyeri/bursiyerlerinin mezuniyeti sonrası başlatılır.
  • Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ise ödenen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için TÜBİTAK tarafından ödenen aylık destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz. Sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyere ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin 2 katından az olamaz.
  • Desteklenen projelerde üniversite/araştırma altyapısı bünyesindeki proje yöneticisine proje süresiyle sınırlı olmak üzere ve akademik danışman/lara tez dönemleri süresince ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) tutarı TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversiteler/araştırma altyapıları bünyesindeki proje yöneticileri için belirlenen PTİ’nin %50’si gelişme raporlarının; %50’si ise proje sonuç raporunun kabul edilmesi ile ödenir. Akademik danışmanlar için belirlenen PTİ ise öğrencilerin doktora mezuniyetlerinin raporlanması sonrasında ödenir.
 • Başvuru Koşulları
  • Yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından veya 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarından biri olmak,
  • Bir önceki maddede yer verilen yükseköğretim kurumları ile araştırma altyapılarının, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya TÜBİTAK tarafından desteklenen en az bir proje sonuçlandırmış özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmış olmaları,
  • Doktora programı kapsamında eğitim verilmesi planlanan öğrenci sayısı, eğitim verilecek ihtisas alanları, eğitim sürecinin sanayi bünyesinde geçirilecek bölümü ve özel sektör kuruluşları tarafından öğrencilere sağlanacak imkanları (danışmanlık vb.) içeren bir protokolün projeye dahil olan yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları ile özel sektör kuruluşları arasında imzalanmış olması,
  • 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının başvuru yapması halinde araştırma altyapılarının, proje kapsamında doktora bursiyerlerinin eğitim görmesinin planlandığı üniversite ile protokol yapmış olması,
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde bir sanayi kuruluşunun, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ise en az iki özel sektör kuruluşunun protokole dahil olması gerekir,
  • Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde projenin faaliyet alanlarıyla ilgili olmak şartıyla en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde projenin faaliyet alanlarıyla ilgili olmak şartıyla en az 5 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması gerekir. Teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin birlikte sunacakları Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde ise projenin faaliyet alanıyla ilgili olmak şartıyla en az 3 doktora öğrencisinin doktora programına dahil olması yeterlidir.

Ayrıca şu anda TBMM’de görüşülmekte olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Kanun Teklifi ile doktora yapmanın cazibesi bir miktar daha artmaktadır;

 • Doktoralı Ar-Ge ve tasarım merkezi personelinin üniversitelerde ders vermeleri, böylece akademik bilgi ile sanayideki bilginin etkileşiminin arttırılması, görece büyük ve kurumsal firmalardaki bilgi ve tecrübenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki girişimcilere danışmanlık yapılarak aktarılması sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğini güçlendirecektir. Bu işbirliğinin sağlanması amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezi dışında geçirilen süreler destek kapsamına alınacaktır.
 • Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorlük yapması durumunda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.
 • Son olarak, doktoralı personel ile 5746 sayılı kanun kapsamındaki temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için gelir vergisi teşviki %95 oranında, yüksek lisanslı personel ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için gelir vergisi teşviki %90 oranında, diğer personeller %80 oranında gelir vergisi teşvikinden yararlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Kanun Teklifi ile görüyoruz ki doktoralı personel veya yüksek lisans personeli olmanın sağladığı ayrıcalıklar, teşvikler ve olanaklar diğer çalışanlara sağlanan teşvik ve olanaklara göre çok daha fazla olmaktadır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknoparklar) ise gelir vergisi teşviklerinden %100 oranında faydanılmaktadır.

En son TBMM Sanayi Komisyonundan geçen ve yakın zamanda Genel Kurulda görüşülecek olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Kanun Teklifi ile ilgili detaylı bilgilere 2020-114 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Son söz olarak, Dünyada en çok doktora derecesinin ABD, Almanya, İngiltere, Hindistan, Japonya ve diğer OECD ülkelerinde olduğunu söylersek bu programın uzun vadeli çoğu hedefinin de önemli olduğunu göreceğiz.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Katkıları için teşekkürler sayın Dr. Ahmet Feyzioğlu & Yasemin Gündoğdu Kemal

Saygılarımızla,

Bahar Uçar & Şaban Küçük

Tax & International Advisory | Incentives & Innovation

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir