Blog Duyuru Sirküler Uncategorized Yayınlar

2020-111 Eylül Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

No          : 2020-111

Tarih     : 30 Eylül 2020

Konu     : Eylül Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

 

En son ağustos ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk.

Yaklaşık 1 yıldır, bültenlerimizle sizlere bildiğimiz konuları aktarma gayreti içindeyiz, umarımız fayda üretebiliyoruzdur. Sizden gelen cesaret verici teşekkürler ve dilekler yolumuza ışık tutuyor. Bu gayret içinde 2020 yılının 100 sayılı bilgi bültenini de sizinle paylaştık. Bu çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibimiz takip ettikleri kurumlar, konular, vergi kanunları, yargı kararları, vergi konusunda verilen Maliye özelgeleri ve yurt dışı networklerimizden gelen bilgiler sayesinde kendi dağarcıklarını beslerken siz kıymetli okuyucularımız için de anlamlı bilgi ve veriler üretmeye çalışıyorlar.

Veriye, dataya, analize ve önceden takip edip zamanında bilgilendirmeye dayalı bilgi bültenlerimiz ve çok daha fazlasını Taxademy ve Taxia linkedin ve diğer sosyal medya kanallarımızdan da takip edebilirsiniz.

Şimdi Eylül ayı içinde yaşanan gelişmelere ana konu başlıkları itibariyle bakalım: Kolay okunabilmesi ve takibi için bülteni Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.09.2020 tarihli duyurusuna göre merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 1.810,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Borç stokunun 824,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 986,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilirsiniz.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ağustos ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporunu yayımlamıştır.
  • 2020 yılı ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 80,3 milyar TL, bütçe gelirleri 108,6 milyar TL ve bütçe fazlası 28,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 68,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 40,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı ağustos ayında 576 milyon TL fazla vermiş iken 2020 yılı ağustos ayında 28 milyar 220 milyon TL fazla vermiştir.
  • 2019 yılı ağustos ayında 11 milyar 442 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2020 yılı ağustos ayında 40 milyar 122 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. İlgili sonuçların tamamına linkten ulaşabilirsiniz. Ağustos ayı Bütçe Gerçekleşme Sonuçlarının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Vergi ve SGK

 • Mevduat stopaj oranları vadelerine göre azalan oranlı bir şekilde düşürülmüştür.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde 29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, Türk lirası cinsinden açılan mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile kar payları üzerinden yapılan tevkifat oranları 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere vadelere göre yeniden belirlenmiştir.
  • Oranlar vadeye göre azalan oranlı bir şekilde yeniden belirlenmiştir. 1 yıldan uzun vadeli olan vadeli hesaplarda stopaj oranı %0 olacaktır. (%0 da bir tevkifat oranı olduğu için bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine gerek kalmayacaktır.)
   • Buna göre iadesi; 6 aya kadar olan hesaplardan elde edilenlerden %5, 6 ay-1yıl arası olanlardan elde edilenlerden %3, 1 yıl ve üzeri olanlardan elde edilen gelirlerden ise %0 oranında tevkifat yapılacaktır. Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden yapılacak kesinti oranlarında ise bir değişiklik yapılmamıştır.
  • Uygulama, yılın sonuna kadar açılan veya bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faiz ve kar payları için geçerli olacaktır. Bu sebeple finansal varlıklarınızın kompozisyonu ve vade yapısını gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.
 • Kambiyo muamele vergisi olarak alınan BSMV %1’den binde 2’ye düşürülmüştür.
  • Mayıs 2020’de bu vergi 5 kat artırılmış ve fiziki teslimi olmayan altın satışı da vergiye tabi hale gelmişti. Bu kez 30 Eylül tarh ve 31260 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla vergi oranı tekrar düşürülmüş oldu.
  • 23 Mayıs 2020 tarih ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 7194 sayılı Yasa ile verilen yetki kullanılmış ve kambiyo satış tutarı üzerinden alınan binde 2 vergi, %1’e çıkarılmıştı. Böylece 4 aylık bir süre için vergi oranı %1 olarak uygulanmış oldu.
  • Söz konusu vergi aşağıda sayılan istisnalar haricinde döviz alırken gerçek kişiler ve firmaların alım maliyetlerini artırmakta olup, elimizdeki veya kasamızdaki dövizleri bozdururken bir vergi maliyeti söz konusu olmamaktadır.
  • Aşağıda belirtilen kambiyo işlemlerinde ise BSMV sıfır oranında uygulanmaktadır.
   • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
   • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
   • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
   • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
   • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları ve
   • Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.
Özet Bilgi: BSMV’nin kanuni oranı %15’tir. Kambiyo muamelelerinde oran matrahın binde ikisidir. Cumhurbaşkanı, vergiyi %1’e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve ayrıca kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir. Yani kambiyoda sıfır ile %2, diğer işlemlerde ise %1-15 arasında belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmiştir.
 • Akaryakıt ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 2018/11818 sayılı BKK ile belirlenen ÖTV tutarları belli akaryakıt türleri için yeniden belirlenmiştir. 1 sayılı Listeye İlişkin Olarak Güncel ÖTV tutarlarına buradan ulaşabilirsiniz.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.09.2020 tarihli duyurusuna göre 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki listede yer alan akaryakıt ürünleri için 25/9/2020 tarihinden itibarenaynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. İlgili tutarların yer aldığı güncel tablolar için tıklayınız.
 • Türkiye’nin çifte vergileme önleme anlaşmalarının sayısı artmaktadır. En son Ruanda ile imzalanan Anlaşma 25 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 3013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanmıştır. Aynı tarihte yayımlanan 3012 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla da Ukrayna-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol onaylanmıştır.
  • Türkiye’nin imzaladığı 93 anlaşmadan 85 tanesi yürürlüktedir. (Sırbistan-Karadağ Anlaşması bu ülkeler ayrıldıktan sonra eski dönemde yapılan anlaşmalara bağlı kaldığından her iki devlet için de geçerlidir. Dolayısıyla 86 ülke ile olan anlaşmamız yürürlüktedir).
  • Bu anlaşmalardan 26 tanesi AB üyesi ülkelerle imzalanmıştır. Ayrıca, Lüxemburg, Singapur, Malezya, Güney Afrika ve Belçika ile imzalanmış mevcut anlaşmaları tadil eden protokoller mevcuttur.
  • Bazı ülkelerle ise; ya ikinci revize edilmiş anlaşma yapılmış ya da yeniden bir anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca Türkiye’nin çok taraflı bilgi değişimi sözleşmelerine ve mevcut anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi maddelerine ek olarak, Jersey, Guernsey, Man Adası, Bermuda ve Cebelitarık ile imzalanmış bilgi değişim anlaşmaları bulunmaktadır.
  • Müzakereleri Devam Eden Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına bakmak gerekirse Hollanda, İsveç ve Lüksemburg ile mevcut anlaşmaların revize edilmesi, Afganistan, Gana, Kamboçya, Kamerun, Küba, Libya, Mali, Mozambik, Nijerya ve Tanzanya ile ÇVÖA imzalanması için müzakereler ise devam etmektedir.
   • Ruanda ile yapılan Anlaşma’nın 30 ncu maddesine göre Anlaşma; her iki devletin söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için öngörülen kendi iç yasal işlemlerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirildikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.
   • Ruanda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Uganda, Tanzanya, Burundi ve bir kısmı Kivu Gölü ile olmak üzere Kongo DC oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti Kigali’dir. Nüfusu yaklaşık 11 milyon kişi olan Ruanda’nın milli geliri yaklaşık 9 milyar dolardır.
  • Ukrayna Anlaşmasını Tadil Eden Protokol de aynı şekilde iki ülkenin iç yasal işlemleri tamamlanınca yürürlüğe girecek olup, Protokol kavranan vergiler, genel tanımlar, mukim, uluslararası taşımacılık, temettüler, faiz, gayrimaddi hak bedelleri, bağımlı faaliyetler, bilgi değişimi ve vergi tahsilatında yardımlaşma maddelerinde değişiklik öngörmektedir.
   • 9 Ekim 2017 tarihinde Kiev’de imza edilen Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 7234 sayılı Kanun 14 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Mevcut Anlaşma, 27.11.1996 tarihinde imza edilmiş olup 22 Nisan 1998 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış ve 1999 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması konulu ve 361 sayılı Broşürü web sayfasında yayımlamıştır.
  • Mükellefler ve vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü’’ 7194 sayılı Kanun değişikliğine uygun olarak güncellenmiştir.
  • En son Kanun değişikliğiyle cezalarda indirim oranları artırılmış, özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamından çıkarılmış ve uzlaşılan vergi ziyaı cezaları için de indirim hakkı sağlanmıştır. Ayrıca, devam eden vergi davalarında kanun yolundan vazgeçme imkânı sağlanarak cezalarda kanuni bir indirim hakkı da sağlanmıştır.
  • Broşürde; özet olarak indirim uygulaması kapsamına giren cezalar, indirim uygulamasından kimlerin yararlanabileceği, indirim uygulamasından yararlanmanın şartları ve cezalarda indirim oranları ile indirim sonrasında ödemelerin ne zaman yapılacağı ve son olarak indirim şartlarının ihlalinin sonuçları açıklanmıştır.
 • 30.8.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile indirilen KDV oranlarında yer alan özel okul ücretleri ile alakalı olarak okul ücretlerini peşin olarak ödeyen velilere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Özel Okullar Derneğine gönderilen 10.09.2020 tarih ve E.101262 sayılı yazıya istinaden söz konusu %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlemek suretiyle yapılmasının mümkün olduğu ve gider pusulasındaki KDV’nin eğitim öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapabileceği açıklandı.
 • Binek otomobillere ilişkin ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik ile oranların düzenleme öncesi ve sonrası durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Yapılan değişikliklerden sonra ülkemizde araç almak ve özellikle 1600cc’den daha yüksek hacimli araç sahibi olmak daha da zorlaşmıştır.

 

Düzenlemenin Önceki Hali%Düzenlemenin 2912 sayılı CK ile değiştirilmiş hali%
DiğerleriDiğerleri45
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler.Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler.
45
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlarÖzel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar50Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar50

 

Diğerleri60Diğerleri80
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler 

45

 

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler 

45

 

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenlerElektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

 

Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

 

Düzenlemenin Önceki Hali%Düzenlemenin 2912 sayılı CK ile değiştirilmiş hali%
Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar50Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar50
Diğerleri60Diğerleri80
DiğerleriDiğerleri130
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar100Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar
Diğerleri110Diğerleri150
Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler100Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler130
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenlerElektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar
Diğerleri110Diğerleri150
Diğerleri160Diğerleri220
 • Madenlerden Devlet Hakkı Alınması Uygulaması kapsamında altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları %25 artırılmıştır.
  • 09.2020 tarih 31234 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2932 sayılı Karar ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na ekli (3) sayılı tablo kapsamında IV. Grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanacaktır.
 • Yayımlanan Emlak Vergisi Genel Tebliği ile inşaat maliyet bedelleri belirlenmiştir.
  • 01/09/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile;
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiştir. İlgili tutarların yer aldığı tebliğ ekine buradan ulaşabilirsiniz.
 • Transfer Fiyatlandırması Tebliği Yayımlanmıştır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından görüş ve önerilere açılmış ve çok uzun bir süre sonra GİB web sayfasından kaldırılmış ve en son 1 Eylül 2020 günü 31231 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Tebliğ’e ilişkin detaylı bilgileri ve taslak ile yayımlanan Tebliğ arasındaki farklılıkları içeren tablo ile birlikte yapılan güncellemeleri 2020-101 sayılı sirkülerimizde bulabilirsiniz.
 • Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğ” 11/09/2020 tarih ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Tebliğ ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri (1-11 seri no.lu) ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirkülerleri birleştirilerek uygulama genel tebliği haline getirilmiştir.
  • Söz konusu tebliğ ile vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibariyle vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye 2020-110 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının usul ve esasları 2020/37 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.
 • Türkiye ile Polonya ve Türkiye ile Moğolistan arasında imzalanan ve daha önce Kanunla uygun bulunan Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.
  • 31 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7210 sayılı Kanun ile ise Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” ve Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştu. 
  • İkinci olarak yine 14 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7239 sayılı Kanun ile 7 Mart 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştu.
  • Bu anlaşmalar taraf ülke vatandaşlarının eşit işlem görmesi, sigortalılık birleştirmesi, sağlık, aile, yaşlılık, ölüm vb. yardımlarından yararlanma, uygulanacak sigorta kolları, aylıkların hesaplanması, hizmet birleştirmesi, anlaşmazlıkların çözümü gibi sigortalıları ilgilendiren çok önemli konuları düzenlemektedir.
  • Sosyal güvenlik anlaşmalarının uygulama şekli ve bu konudaki hak ve yükümlülükleriniz için çok geniş bir uygulama Rehberini önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasına ilişkin 2020/38 sayılı Genelge çıkarılmıştır.
  • 19 Haziran 1998 tarihinde imzalanan Anlaşma 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmada çalışanların, geçici görevlilerin, gemi personellerinin, karşı akit ülkede devlet hizmeti görenlerin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırları ile Kanada mevzuatı açısından ikamet sürelerinin tanımı, sağlanacak yardımlar ve bu yardımlardan yararlanmak için iki akit ülkede geçen çalışmaların birleştirilebileceği, akit ülke mevzuatlarından sağlanan yardımlar ve üçüncü ülkede geçen sürelerin de değerlendirilmesi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yardımlardan yararlanmak için iki akit ülke çalışmalarının birleştirilebileceğine, tam veya sözleşme aylığı bağlanma şekillerine ilişkin hükümlerle bir (1) yıldan az çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilişkin hükümler geniş bir şekilde düzenlenmektedir.
  • Genelgede genel açıklamalar yanında, anlaşmanın uygulama alanı, uygulanacak mevzuatın yapılan işlerin özelliklerine göre belirlenmesi, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığına ilişkin işlemler, tıbbi muayene ve yapılması gereken tüm işlemler ile ek olarak yurt dışı geçici görev talep dilekçesi ile gelir aylık talep dilekçesi yer almaktadır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 22.09.2020 tarihli duyurusu ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü”kullanıma sunulmuştur.  İlgili broşür için tıklayınız. MUHSGK birleştirilmesine yönelik detaylı açıklamalara 2020-94 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği:08.2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yeni karar ile yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki, 30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.07.2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay (31.10.2020) uzatılmıştır.
 • Fesih Yasağı:09.2020 tarihine kadar uzatılan işten çıkarma yasağı, 04.09.2020 tarih 31234 sayılı gazetede yer alan 2930 sayılı karar ile 17.09.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.
 • Eylül ayı için İŞKUR tarafından bildirilen İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ve İşsizlik Ödeneğine hak kazanamayanların ödeme günleri aşağıdaki gibidir:
  • İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 5 Ekim 2020 tarihinde,
  • Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim 2020 tarihinde,
  • İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar için 8 Ekim,
  • Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 9 Ekim tarihinde ödemeler gerçekleştirilecektir.

Teşvik & Ar-Ge

 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 01/07/2020 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. çağrı duyurularının takvimi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
  • 1501 ve 1507 Çağrı duyurularının her ikisinde de Çağrı Takvimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   • Çağrı Takvimi
   • Çağrı Açılış Takvimi: 01/07/2020
   • Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 28/08/2020
   • Çağrı Kapanış Tarihi: 15/09/2020
  • 28.08.2020 tarihi, ön kayıt evraklarının TÜBİTAK’a son teslim tarihi olup 28.08.2020 tarihine kadar evraklarını teslim etmiş kuruluşların ön kayıt onayı hafta içinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca 28.08.2020 tarihine kadar evraklarını teslim etmiş olup eksik evrak nedeniyle revizyon talep edilen kuruluşların ön kayıt onayı eksik evrakı gönderdiklerinde gerçekleştirilecektir. Ön kayıt onayı verilen kuruluşların 15.09.2020 tarihi itibariyle proje başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
 • 02.09.2020 tarihli Resmî Gazetede 31232 sayılı Karar ile “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.
  • Bu Yönetmelik ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.
  • Yönetmeliğe göre İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılan başvuruya istinaden bu genel müdürlükler tarafından, bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. Başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek haftalık olarak Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine iki nüsha halinde işlenir ve bir nüshası TCMB’ye gönderilir.
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik09.2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin değişen 14’üncü maddesi aşağıdaki gibidir:
  • Bakanlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılır. Denetimler Bakanlık Rehberlik ve Teşvik Başkanlığınca yapılması esastır. Daha önce denetimlerin Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunca/Bakanlık İç Denetim Birimi tarafından yapılması esastı.
 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/16) yayımlanmıştır.
  • İhracat 2017/4 sayılı tebliğin geçici beşinci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   • Gerekli görülmesi halinde bu süreyi 9 (dokuz) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Daha öncesinde belirtilen süre 6 (altı) aydı.
 • Haziran 2020’de Kararnamesi çıkan İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Genelge (2020-4) yayımlanmıştır. Yayımlanan genelge ile İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler belirlenmiştir.
  • Kararname ile ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları, bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları, desteklenir.
  • Personel için destek tutarı aylık 1.250ABD dolarını geçemez. Desteğin süresi 5 yıldır. Destek kapsamına yurt içi veya denkliği olan yurt dışı üniversitelerden lisans mezunu olan nitelikli personel yararlanabilir. Bu kapsama giren yabancı personelin yurt içinden temininde güçlük çekilen yönetici veya vasıflı personel (uzman) niteliğine sahip olması gerekir.
  • Ayrıca Bölge işleticilerinin, Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit Yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan Yatırım kredilerinin, faiz veya kâr payı giderleri %50 oranında desteklenecektir. Söz konusu yatırım ve harcamalara ilişkin YMM yıllık yatırım raporu hazırlanması gerekir. Ayrıca yatırımın bitmesini müteakip olarak 6 ay içinde konsolide olarak hazırlanan bir YMM raporu daha sunulur.
  • Bu destekler Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanacaktır.
  • Desteklerden en fazla 5 yıl süresince yararlanılabilecektir.
  • Kullanıcılar veya bölge işleticileri aynı faaliyet için diğer destek programlarından faydalanmaları halinde, bu Karar kapsamındaki desteklerden faydalandırılmazlar.
 • İhtisas bölgelerinde sağlanacak destekler hakkında tüm detaylara 2020-109 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Finans & Para

 • BDDK, 25 Eylül tarihli Resmî Gazetede Banka ve Kredi Kartları Yönetmeliğinde değişiklik yapan bir Yönetmelik yayımlamıştır.
  • Yönetmelikte bilgi alışverişi kuruluşlarının kuruluş izni alması, kalıcı veri saklayıcısı ve uzaktan iletişim aracı tanımları, kart hamilleri ve kart çıkaran kuruluşlar arasındaki sözleşme, kart limitleri, kart çıkarılmasında aranacak özellikli bilgi ve durumlar, üye POS işlemleri ve alt işyerlerine kullandırılması, BDDK’ya yıllık olarak verilecek Ek-5 bilgi formu ve son olarak bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarından biri olması halinde uygulanmayacak özellikli hükümler düzenlenmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Dr. Emrah Şener 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile bu göreve tekrar atanmıştır.
 • Tüketici Kredilerinde Vade Sayısı Düzenlemesi yapılmıştır.
  • BDDK’nın 04.09.2020 tarih ve 9131 sayılı kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış (60) aydan otuz altı (36) aya indirilmesine karar verilmiştir.
 • 31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
 • BDDK tarafından alınan 10.09.2020 tarih ve 9133 sayılı Karar ile 500 Milyon TL ve üstü cirosu olan Banka ve Finansal Kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanımındaki derecelendirme zorunluluğunun kapsamı genişletilmiştir.
 • SPK tarafından Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu (BASK) Tebliği yayımlanmıştır.
  • Tebliğ ile yatırımcıların değişen koşullara göre toplu bir şekilde hareket edebilmesine ve ihraççılar ile yatırımcıların borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi yönünde mutabakata varabilmesine imkân sağlanmış olup, bu kapsamda;
   • Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK) sisteminin işleyişine,
   • Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesine,
   • BASK toplantılarının gerçekleştirilmesine,
   • Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarının BASK kararlarına katılımına,
   • İhraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 • SPK tarafından Teminat Varlıklı İhraca İlişkin Tebliğ Taslağı görüş ve önerilere açılmıştır.
  • 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 31/B maddesiyle, yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “Teminat Yöneticisi-Trust-Yed-i Emin” kurumunun Türk sermaye piyasasına kazandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Kurulumuz nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde “Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.
  • Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı ile;
   • Sermaye piyasası araçlarının teminat varlıklı ihracına,
   • Teminata konu olabilecek varlıkların niteliklerine,
   • Teminat yönetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari hususlara,
   • Teminat yöneticisi ile teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine,
   • Temerrüt halinde teminatın paraya çevrilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
  • İlgilenen kişi ve kuruluşlar 21.09.2020 tarihine kadar Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini teminattaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da SPK’ya yazılı olarak gönderebilirler.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 Temmuz, 26 Ağustos ve 4 Eylül 2020 tarihli yazılarıyla TCMB’nin 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve buna ilişkin mevzuat ile yerli veya yabancı sermayeli şirketlerin sermaye hareketleri, ihracat, ithalat, döviz kazandırıcı işlemler, yurt içinden ve yurt dışından temin edilen krediler, döviz ile düzenlenemeyecek sözleşmeler ve denetim konuları çok ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir.
  • Kararın 12’nci maddesine göre yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’ye yapılacak doğrudan yatırımlar Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve buna bağlı oluşturulan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.
  • Anılan Karara ilişkin usul ve esaslar TCMB I-M sayılı Genelgesi ile TCMB’nin Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Sermaye Hareketleri Genelgesi ile açıklanmaktadır. Genelge ekinde ayrıca Türkiye’den sermaye ihracına ilişkin (Ek-1), Döviz Gelirleri Beyan Formu (Ek-2) ve İhracat Kredi ve İhracat Kredisi Garanti Kuruluşlarını gösterir (Ek-3) no.lu Liste yer almaktadır.
  • Özet olarak bugüne kadar, döviz gelirlerinin beyanı ve yıllık güncelleme, risk merkezi bildirimleri, yurt dışından gelen paraların kredi olup olmadığının takibinde bilgi belge ibrazı, yatırım teşvik belgesine dayalı döviz kredilerinde mükerrer kullanımın önlenmesi, lisanslı ve lisansız elektrik üretimi tesislerinin devrinde döviz kredisi kullanım esasları, yabancı gemilere ve duty free mağazalara yapılan satışlarda döviz gelirlerinin beyanı, yeni veya mevcut şirket alımında istisna ve nakdi ve gayri nakdi krediler, avans sermaye, hisseye dönüştürülebilir tahviller, rotatif krediler ve muhtemel döviz gelirleri ile ilgili açıklayıcı düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.
  • Yabancı sermayeli firmalar için de son derece önemli olan bu mevzuat setinde yayımlandığı tarihten bugüne kadar 76 noktada değişiklik yapılmıştır. Genelgenin güncel metni için tıklayınız. Genelgede yapılan değişikliklerin detaylarına 2020-108 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Ertelemeler ve Kolaylaştırıcı Mevzuat

Covid-19 kapsamında yükümlülük ve ödevlerle ilgili kolaylaştırıcı ve düzenleyici önlemler aşağıda özetlenmiştir:

 • Okul Servis Araçları Yönetmeliği değiştirilerek uyuma ilişkin bazı tarihler 1 yıl ertelenmiştir. Bu Yönetmelik özellikle son yıllarda artan vaka ve kayıpları minimize etmek adına getirilmiş düzenlemeler olup bir kısmının ertelenmesi gündeme gelmiştir.
  • Söz konusu ana Yönetmelik 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Taşıma yoluyla eğitime erişime ilişkin istisnalar başlıklı geçici 1 nci maddeye göre bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamındaki servis faaliyetlerinde (Değişik: RG-12/9/2020-31242) 30 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanmaz. Ancak bu taşımalarda kullanılacak taşıtlar için Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen sigortaların yaptırılması zorunludur. Söz konusu dördüncü fıkraya göre Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehir içi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olmalıdır.
  • Aynı şekilde geçiş hükümleri başlıklı geçici 2nci maddeye göre bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendi kapsamına uygun olmayan araçlar (Değişik ibare: RG-12/9/2020-31242) 3 Eylül 2021 tarihine kadar uygun hale getirilir. Ancak fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu tarih (Değişik ibare: RG-14/8/2018-30509) 3 Eylül 2020 olarak uygulanır. Söz konusu 4 ncü madde taşıtlarda aranacak şartları düzenlemekte olup, uyumlaştırılması 3 Eylül 2021 tarihine ertelenen hususlar şunlardır:
   • i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.
   • l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.
   • m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.
   • o) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte bazı işyeri türleri için getirilen uyum ve aykırı durumları giderme sürecine ilişkin 3 aylık ilave süre 31 Temmuz 2021’ye kadar uzatılmıştır.
  • Buna göre, Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan “Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” kısmının “H- Tiyatro, Sinema, Düğün Salonu, Sirk, Lunapark, Gösteri Merkezi ve Diğer Parklar” bölümüne eklenen “f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümü hükümleri ile aynı kısma eklenen “O- Taşınmaz Ticareti” bölümü hükümlerine,
  • Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan “Gayrisıhhi Müesseseler Listesi” kısmının “C) Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler” bölümünde değiştirilen “1- Enerji Sanayii” alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün “8- Diğerleri” başlıklı alt bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine, aykırı durumlar, 31/7/2021 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilecektir.
 • Aile hekimlerine ve Bakanlık sağlık çalışanlarına Covid-19 nedeniyle ilave ödeme yapılmasına karar verilmiştir.
  • Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Covid-19 vb. durumlarda işin devamlılığı için alınacak tedbirler, görev başında bulunulamayan hallerin çalışılan gün hesabına dahil edilmesi konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
  • Ayrıca, Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6 ile 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine 3.000TL, aile sağlığı çalışanlarına da net 850TL’yi geçmemek üzere ödeme yapılabilecektir. Ödeme, Covid-19 nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Ayrıca, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılarak, Bakan tarafından kapsam ve oranı belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, ek ödeme yapılabilmesine karar verilmiştir.

Dış Ticaret & Gümrük

 • Kaçakçılık Mevzuatında yapılan değişiklikle Covid-19 sebebiyle el konulan salgınla mücadele kapsamındaki tıbbi mal ve malzemenin tahsisine ilişkin Eylül sonunda biten süre yıl sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun geçici 13 ncü maddesinde yer alan süre 3 ay uzatılmıştır. Bu kapsamda, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler bedeli kovuşturma sonunda ödenmek üzere kuruma tahsis edilebilmektedir.
 • 02.09.2020 tarih ve 31232 sayılı Resmî Gazete ile “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.
  • Yapılan değişiklikler ile daha öncesinde Ekonomi Bakanlığı’na yapılan atıflar, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
  • Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesine “DYS: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi” ve “Elektronik İmza” kavramları eklenmiştir.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 06.09.2020 tarihli duyurusuna göre İran tarafının uzun süredir hayata geçirmeye çalıştığı ve Türk firmaların bir kısmının da beklediği takas ticaretine ilişkin düzenleme hayata geçirilmiştir.
  • Adı geçen düzenlemeden, İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Bakanlığından izin alan belirli sayıda firmanın ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerin bedeli karşılığında 8’li GTİP kapsamındaki 64 ürün grubunun ithalatını yapabileceği anlaşılmaktadır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.09.2020 tarihinde Atık İthalatı Genelgesi yayımlanmıştır.
  • Yeni genelge ile 2019/18 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, 2020/22 sayılı Genelge 03.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • 2020 yılı içinde kota hesabı yapılan firmaların kota oranları %30 azaltılarak, %50 bandına çekilmiştir.
 • ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’larda değişiklik yapılarak çok sayıda ürüne getirilen ilave gümrük vergilerinin uygulama süresi uzatılmıştır.
  • 2020 yılı içerisinde sayısı 5 bini bulan muhtelif eşyaya ilave gümrük vergisi getirilmiş ve dönemsel bazda farklı oranların uygulanması kararlaştırılmıştı.
  • Alınan yeni Karara bu kapsamda, 30.09.2020 tarihine kadar daha yüksek oranların yer aldığı Ek-2 tablolarında belirtilen oranların, bu tarihten sonra ise göreceli olarak daha düşük oranların bulunduğu Ek-1 tablolarında belirtilen oranların uygulanması gerekmekteydi. 09.2020 tarihli değişiklik ile Kararlarda yer alan 30.09.2020 tarihi, 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir. Böylelikle, daha yüksek oranlara sahip Karar eki tabloların (Ek-2) uygulanma süresi 3 ay daha uzatılmış oldu.
  • İthalat Rejimi Kararına ek kararların sürelerinde uzatmaya gidilen ilgili karar metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • 10.09.2020 tarihli Resmî Gazetede Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği yayımlanmıştır.
  • Söz konusu Tebliğ ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Tebliğin uygulanmasında yetkili birim olarak belirlenmiştir.
  • 08.2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin maddelerinde yapılan değişikliklere yer verilmiştir.
  • Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan “Günlük Rapor” tanımı Tebliğ kapsamına alınmış olup, AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak 10.11.2020 tarihi itibarıyla günlük rapor düzenlenmesine yer verilmiştir.

Diğer Mevzuat

 • KGK Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Modüllerini yayımlamıştır. Söz konusu modüle buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Konu, özellikle vergisel anlamda yasal kuruluş izni, uygulanacak KDV oranı, eğitim hizmetlerinde uygulanan istisna, bu kurumların mali yükümlülükleri, yapılan harcamaların gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamesi açısından durumu, tutulacak defter ve belgeler anlamında önemlidir. Bilindiği üzere eğitim hizmetlerinde uygulanan KDV oranı belli süreyle %1’e indirilmiş olup bu indirim servis, yemek ve barınma hizmetlerini kapsamamaktadır.
  • Yönetmeliğin 22 nci maddesinde Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan defterler dışında tutulması gereken defterler sayılmıştır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
  • Ayrıca Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği de 11 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Kamu İhale Kurumu09.2020 tarihli duyurusu ile Elektronik Kamu Alımları Platformuna kayıt işlemlerine ilişkin bazı hususlara açıklık getirmiştir.
  • “Bilindiği üzere yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ederek gerçekleştirdikleri yapım işlerinden elde edilen iş bitirme belgelerinin, belgelerin sunuluş şekline uygunluğunun tevsiki amacıyla Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kaydı, Kurum tarafından yayımlanan “Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge” çerçevesinde yapılmaktadır.
  • Ancak Kurum tarafından söz konusu Yönerge çerçevesinde yapılan kayıt işlemlerine dair uygulamada birtakım tereddütlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tereddütlerin giderilebilmesi için idareler ve diğer ilgililer tarafından aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.
  • İş bitirme belgelerinin EKAP’a kaydı yalnızca belgenin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde düzenlenmiş olan belgelerin sunuluş şekline uygunluğunu göstermektedir.
  • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyimine İlişkin Kayıt Belgelerinin altında yer alan açıklamada da belirtildiği üzere, belgenin EKAP’a kaydedilmiş olması; belge konusu işin yapıldığı, belgedeki bilgilerin ve tutarların doğruluğu, belgenin geçerli olduğu gibi ihalede aranan diğer şartlar yönünden belgenin uygunluğunun tevsik edildiği anlamına gelmemektedir.
  • Kayıt işlemi, ihale komisyonlarının iş bitirme belgesinin ihalede aranan şartlar yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.”
 • Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Yapılan değişiklikler ile; yapım işleri, hizmet ve mal alımlarında işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması şartının yeterlik kriteri olarak aranamayacağı, ancak,  idarece bu hususun fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği düzenlenmiştir.
  • Kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
  • Hizmet alımı ve yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
  • Teknik şartnamelerde yeterlik kriteri olarak düzenlenen belgelerin idari şartnamelerde açıkça sayılmadıkça, tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.
  • İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil edip etmediğinin tespitine yönelik Kamu İhale Kurumunun denetim yetkisi artırılmıştır.
  • Tüzel kişi aday veya isteklilerin bir standart form aracılığıyla ortaklık bilgilerini göstermeleri mümkün hale getirilmiştir.
  • İhale dokümanında ihalelere yerli isteklilerin katılımını, yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi, sözleşme sürecinde yerli ürün kullanımının sağlanması ile yapım işlerinde yerli malı kullanımının denetiminin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
  • Şikayet başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla düzenlemeler yapılarak, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) işlemlerinde kimlik doğrulaması için kullanılacak yöntemler artırılmıştır.
  • Elektronik ihalelerde teminat mektubunun elektronik olarak sunulması zorunlu hale getirilmiştir.
  • İlgili tebliğinin tam metni için tıklayınız.
  • İlgili duyuru için tıklayınız.
 • Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • 20/09/2020 tarihli 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Bakanlık’  ibaresi ‘Ticaret Bakanlığını’ olarak, ’Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü’ ibaresi ise ‘Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünü’ olarak değiştirmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
   • Temsilcilere ödenecek ücret ve ücretle ilgili tahakkuk edecek vergiler görevlendirmenin yazılı olarak bildirilmesinden sonra ki üç iş günü içinde ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.
   • Kaldırılan üçüncü fıkra ise “Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu, temsilci ücretlerinin ödenmesinden ve bu ödeme nedeniyle doğacak vergi ve yükümlülüklerden sorumludur.” şeklindeydi.
 • e-Bilet Uygulamalarına ilişkin mevcut Teknik Kılavuzlar 09.2020 tarihinde  güncellenmiş ayrıca e-Bilet Rapor Özeti Kılavuzu yayınlanmıştır.
  • Bu kapsamda; E-Bilet uygulamalarına ilişkin olarak raporlama sürelerini gösterir bölümler eklenmiştir.
  • E-Bilet Raporu Teknik Kılavuzuna (Etkinlik); ”Sinema e-Bilet Uygulaması Yeni Nesil ÖKC Entegrasyonu ve Eğlence Vergisi” başlıklı bölüm eklenmek suretiyle sinema işletmelerince uyulması gereken usul ve esaslar açıklamıştır. Söz konusu kılavuzlara ulaşmak içintıklayınız
 • 18 Eylül 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 Kar Dağıtım Sınırlaması 31 Aralık 2020’ye kadar uzatmıştır.
  • 7244 sayılı Kanun ile getirilen 2019 Kar Dağıtım Sınırlamasının Usul ve Esasları 17 Mayıs 2020 tarihinde 31130 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanmıştı. Söz konusu karar ile 30 Eylül 2020tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği hususları karara bağlanmıştı.
  • Kar Dağıtım Sınırlamasının uzatılmasına dair detaylara 2020-107 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
  • Türkiye’de Değeri Artan Arsalar ÜzerindenDeğer Artış Payı uygulaması başlatılmış ve konuya ilişkin yasal düzenleme Şubat 2020’de çıkmıştır. Kanuni düzenlemesi yapılan bu yeni uygulamanın nasıl olacağının ayrıntıları ise 15 Eylül Salı günü Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile belirlendi.
  • Yasa, yayım tarihi olan 20 Şubat 2020 Perşembe günü yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ise 15 Eylül tarihinde yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmekle beraber, geçici madde 1 ile yapılan düzenlemeye göre Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 20 Şubat 2020 tarihinde önce yapılan başvurular kapsam dışında olacaktır.
  • Değer artış payı uygulama imar planı olan yerlerde, taşınmazın meri plan koşullarındaki değer tespiti ile plan değişikliği sonrası değer tespiti arasındaki farkı ifade etmektedir. Bu Yönetmelik uygulama imar planı değişikliği sonucu taşınmazda meydana gelecek değer artışının değer artış payı olarak kamuya kazandırılmasında; bu payın kapsamı, tespiti, kesinleşmesi, ödenmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler ile diğer iş ve işlemlere yönelik usul ve esasları belirlemektir. Detaylara 2020-105 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesi Hakkında Milli Emlak Genel Tebliği (SIRA NO: 400) 16 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16 Eylül 2020 Çarşamba günü Resmi Gazetede yayınlanan  400 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği, hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere, taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Konuya ilişkin tüm detaylara 2020-106 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.

Diğer aylarda yapılan tüm gelişmeleri de sizlere Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Tax & Regulations

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir