Duyuru Sirküler Yayınlar

2020-110 Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği

No          : 2020-110

Tarih     : 25 Eylül 2020

Konu     : Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği

“Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” 11.09.2020 tarih ve 31241 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

      Özel Tüketim Vergisi’nin 2020 bütçesinde toplam vergi gelirleri içindeki payı %19,3 oranındadır. Kendi içindeki paylara bakıldığın da ise alkollü içkiler %9,8 ve tütün mamülleri %36,8 oranları ile ÖTV’nin %46,6’lık kısmına tekabül etmektedir. Katma Değer Vergisi’nin toplam vergi gelirleri içindeki payının da %35,7 olduğu göz önüne alındığında ÖTV ve KDV toplam vergi gelirlerinin %50’den fazlasını oluşturmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Vergi Usul Kanunu’nun 257/6. Maddesi uyarınca verilen yetkiye istinaden;

 • Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibarıyla vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına,
 • Özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin belirlenen usul ve esaslar,

söz konusu tebliğinin konusu oluşturmaktadır. Tebliğde yer alan düzenlemelerin önem arz eden detayları özetle aşağıdaki gibidir.

1) Uygulamanın Usul ve Esasları

 1. a) Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Kullanma Zorunluluğu Getirilen Haller

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması ve bu sistem kapsamında;

 • Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,
 • Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kâğıdı üretim tesislerinde ihraç edilmek üzere üretilen ürünlere özel işaret uygulanması,
 • Seri üretim yapılamayan tesislerde üretilen tütün mamullerine beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin yapıştırılması,
 • Seri üretim yapılan alkollü içki (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) üretim tesislerinde üretilen ürünlere bandrol yapıştırılması, ürün üzerinde bandrolün varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,
 • Seri üretim yapılan bira üretim tesislerinde üretilen şişe ve kutu ambalajlı bira ürünlerine kod basılması ve ürün üzerinde kodun varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, kodun aktive edilmesi,
 • Seri üretim yapılmayan tesislerde üretilen alkollü içki ürünlerine beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin/kodlanmış etiketlerin yapıştırılması,
 • Bira üretim tesislerinde üretilen 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı biralara (şişe ve kutu ambalajlı bira hariç) beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol yapıştırılması,
 • İthal edilecek tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilere yurt dışı üretim mahalli veya antrepoda beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrol/kodlanmış etiket uygulanması,

zorunlu hale getirilmiştir.

Bu zorunluluklar uyarınca ürün izleme sistemi dışında tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı/ihracatı yapılamayacaktır.

Tebliğde yer alan ve bir sonraki başlıkta belirtilen bandrol, kod ve kodlanmış etiket kullanma zorunluluğundan istisna olan haller dışında sistem kapsamındaki üreticiler tarafından herhangi bir mahalde ambalaj malzemesi (etiket/kapüşon ve benzeri) kullanılsın veya kullanılmasın bandrolsüz/kodsuz/kodlanmış etiketsiz ürün bulundurulamayacaktır.

 1. b) Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Kullanma Zorunluluğundan İstisna Olan Haller
 • İhracat amacıyla üretilen tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde,
 • 5 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde,
 • Şarap üreticisi firmalar, TADAB (Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı) onayı alınmak koşuluyla, yıllandırma süresi boyunca etiket, kapüşon ve benzeri ambalaj malzemesi kullanmaksızın yıllandırma alanında bandrolsüz şişeli ürün bulundurabileceklerdir.

Söz konusu ürünlerin sayımları, seri üreticiler tarafından ÜİS vasıtasıyla gerçekleştirilecek olup, seri olmayan üreticiler tarafından yetkili firma aracılığıyla ÜİS’e kaydedilmesi gerekmektedir.

 1. c) Bandrol, Güvenlikli Mürekkep ve Kodlanmış Etiket Bedellerinin Belirlenmesi ile Ödenmesi

Darphane tarafından maliyet unsurları dikkate alınarak belirlenen ve bu Tebliğle 15 Eylül 2020’den itibaren kullanma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerin bedellerine ilişkin (KDV hariç) birim fiyatların listesi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 14 Eylül 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıca tebliğ kapsamında getirilen diğer düzenlemeler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır;

 • Gelir İdaresi Başkanlığınca Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiket Taleplerinin Değerlendirilmesi,
 • TADAB Tarafından Bandrol ve Kodlanmış Etiket Taleplerinin Değerlendirilmesi,
 • Bandrollerin/Kodlanmış Etiketlerin Basılması ve Güvenlikli Mürekkeplerin Hazırlanması ile Teslimatı,
 • Bandrol, Kod ve Kodlanmış Etiketlerin Kullanılması,
 • Bandrol, Güvenlikli Mürekkep ve Kodlanmış Etiketlerin Zayi Olması Halinde Yapılacak İşlemler,
 • Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçki Bandrollerinde ve Kodlanmış Etiketlerinde Fire Uygulaması,
 • Belge İptali Sebebiyle Üretici/İthalatçı Firma Faaliyetlerinin Sonlanması
 • Tebliğde bulunan geçici hüküm gereği, seri üretici olmayanların seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeler, bu Tebliğ kapsamında yeni getirilen düzenlemeler yürürlüğe girene kadar uygulanmaya devam edilecektir.

2) Yürürlük

 Yayımlanan tebliğ ile Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrollü ürün izleme sistemine ilişkin mevcut genel tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğin;

 • Makaron ve yaprak sigara kâğıdı üreticilerinin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/1/2021 tarihinde,
 • Yıllık üç yüz bin (300.000) litre ve daha fazla üretim kapasitesine sahip olan ve bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla seri üretici olmayan üreticilerin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 1/7/2021 tarihinde,
 • Diğer düzenlemeleri ise yayımı tarihi olan 09.2020 tarihinde,

yürürlüğe girecektir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF indirmek İçin Tıkayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir