Sirküler Yayınlar

2020-102 Eylül Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

 Tarih     : 15 Eylül 2020

No          : 2020-102

Konu     : Eylül Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

En son ağustos ayında gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk.

Yaklaşık 1 yıldır, bültenlerimizle sizlere bildiğimiz konuları aktarma gayreti içindeyiz, umarım fayda üretebiliyoruzdur. Sizden gelen cesaret verici teşekkürler ve dilekler yolumuza ışık tutuyor. Bu gayret içinde 2020 yılının 100 sayılı bilgi bültenini de sizinle paylaştık. Bu çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibimiz takip ettikleri kurumlar, konular, vergi kanunları, yargı kararları, vergi konusunda verilen Maliye özelgeleri ve yurt dışı networklerimizden gelen bilgiler sayesinde kendi dağarcıklarını beslerken siz kıymetli okuyucularımız için de anlamlı bilgi ve veriler üretmeye çalışıyorlar.

Veriye, dataya, analize ve önceden takip edip zamanında bilgilendirmeye dayalı bilgi bültenlerimiz ve çok daha fazlasını Taxademy ve Taxia linkedin ve diğer sosyal medya kanallarımızdan da takip edebilirsiniz.

Şimdi Eylül ayı içinde yaşanan gelişmelere ana konu başlıkları itibariyle bakalım: Kolay okunabilmesi ve takibi için bülteni Vergi & SGK, teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Vergi ve SGK

 • Akaryakıt ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 2018/11818 sayılı BKK ile belirlenen ÖTV tutarları belli akaryakıt türleri için yeniden belirlenmiştir.
  • 1 sayılı Listeye İlişkin Olarak Güncel ÖTV tutarlarına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması konulu ve 361 sayılı Broşürü web sayfasında yayımlamıştır.
  • Mükellefler ve vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden, uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü’’ 7194 sayılı Kanun değişikliğine uygun olarak güncellenmiştir.
  • En son Kanun değişikliğiyle cezalarda indirim oranları artırılmış, özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamından çıkarılmış ve uzlaşılan vergi ziyaı cezaları için de indirim hakkı sağlanmıştır. Ayrıca, devam eden vergi davalarında kanun yolundan vazgeçme imkânı sağlanarak cezalarda kanuni bir indirim hakkı da sağlanmıştır.
  • Broşürde; özet olarak indirim uygulaması kapsamına giren cezalar, indirim uygulamasından kimlerin yararlanabileceği, indirim uygulamasından yararlanmanın şartları ve cezalarda indirim oranları ile indirim sonrasında ödemelerin ne zaman yapılacağı ve son olarak indirim şartlarının ihlalinin sonuçları açıklanmıştır.
 • 30.08.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile indirilen KDV oranlarında yer alan özel okul ücretleri ile alakalı olarak okul ücretlerini peşin olarak ödeyen velilere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Özel Okullar Derneğine gönderilen 10.09.2020 tarih ve E.101262 sayılı yazıya istinaden söz konusu %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlemek suretiyle yapılmasının mümkün olduğu ve gider pusulasındaki KDV’nin eğitim öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapabileceği açıklandı.
 • Binek otomobillere ilişkin ÖTV oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik ile oranların düzenleme öncesi ve sonrası aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Yapılan değişikliklerden sonra ülkemizde araç almak daha da zorlaşmıştır.
Düzenlemenin Önceki HaliOranDüzenlemenin 2912 sayılı CK ile değiştirilmiş haliOran
DiğerleriDiğerleri45
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler.Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler.
45
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlarÖzel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar
Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar50Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar50
Diğerleri60Diğerleri80
Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler45Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler45
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenlerElektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlarÖzel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar
Düzenlemenin Önceki HaliOranDüzenlemenin 2912 sayılı CK ile değiştirilmiş haliOran
Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar50Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar50
Diğerleri60Diğerleri80
DiğerleriDiğerleri130
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar100Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar
Diğerleri110Diğerleri150
Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler100Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler130
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenlerElektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar
Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar
Diğerleri110Diğerleri150
Diğerleri160Diğerleri220
 • KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği: 31.08.2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yeni karar ile yeni koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerle ri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki, 30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 30.07.2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay (31.10.2020) uzatılmıştır.
 • Fesih Yasağı:09.2020 tarihine kadar uzatılan işten çıkarma yasağı, 04.09.2020 tarih 31234 sayılı gazetede yer alan 2930 sayılı karar ile 17.09.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.
 • Madenlerden Devlet Hakkı Alınması Uygulaması
  • 01.09.2020 tarih 31234 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2932 sayılı Karar ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na ekli (3) sayılı tablo kapsamında IV. Grup madenlerden altın ve gümüş için belirlenen Devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı olarak uygulanacaktır.
 • Transfer Fiyatlandırması Tebliği Yayımlanmıştır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından görüş ve önerilere açılmış ve çok uzun bir süre sonra GİB web sayfasından kaldırılmış ve en son 1 Eylül 2020 günü 31231 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Tebliğ’e ilişkin detaylı bilgileri ve taslak ile yayımlanan Tebliğ arasındaki farklılıkları içeren tablo ile birlikte yapılan güncellemeleri 2020-101 sayılı sirkülerimizde bulabilirsiniz.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının usul ve esasları 2020/37 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasına ilişkin 2020/38 sayılı Genelge çıkarılmıştır.
  • 19 Haziran 1998 tarihinde imzalanan Anlaşma 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmada çalışanların, geçici görevlilerin, gemi personellerinin, karşı akit ülkede devlet hizmeti görenlerin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırları ile Kanada mevzuatı açısından ikamet sürelerinin tanımı, sağlanacak yardımlar ve bu yardımlardan yararlanmak için iki akit ülkede geçen çalışmaların birleştirilebileceği, akit ülke mevzuatlarından sağlanan yardımlar ve üçüncü ülkede geçen sürelerin de değerlendirilmesi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yardımlardan yararlanmak için iki akit ülke çalışmalarının birleştirilebileceğine, tam veya sözleşme aylığı bağlanma şekillerine ilişkin hükümlerle bir (1) yıldan az çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilişkin hükümler geniş bir şekilde düzenlenmektedir.
  • Genelgede genel açıklamalar yanında, anlaşmanın uygulama alanı, uygulanacak mevzuatın yapılan işlerin özelliklerine göre belirlenmesi, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığına ilişkin işlemler, tıbbi muayene ve yapılması gereken tüm işlemler ile ek olarak yurt dışı geçici görev talep dilekçesi ile gelir aylık talep dilekçesi yer almaktadır.
  • Türkiye’nin sosyal güvenlik sözleşmeleri ve uygulamaya ilişkin geniş bir rehber için 2020/14 sayılı sirkülerimize başvurabilirsiniz.
 • Yayımlanan Emlak Vergisi Genel Tebliği ile inşaat maliyet bedelleri belirlenmiştir.
  • 01/09/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile;
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiştir. İlgili tutarların yer aldığı tebliğ ekine buradan ulaşabilirsiniz.
 • “Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğ” 11/09/2020 tarih ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • Hazırlanan Tebliğ Taslağı ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri (1-11 seri no.lu) ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirkülerleri birleştirilerek uygulama genel tebliği haline getirilmiştir.
  • Söz konusu tebliğ ile vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibariyle vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Teşvik & Ar-Ge

 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 01/07/2020 tarihinde açılan 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programıve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. çağrı duyurularının takvimi aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
  • 1501 ve 1507 Çağrı duyurularının her ikisinde de Çağrı Takvimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
   • Çağrı Takvimi
   • Çağrı Açılış Takvimi: 01/07/2020
   • Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 28/08/2020
   • Çağrı Kapanış Tarihi: 15/09/2020
 • 28.08.2020 tarihi, ön kayıt evraklarının TÜBİTAK’a son teslim tarihi olup 28.08.2020 tarihine kadar evraklarını teslim etmiş kuruluşlarımızın ön kayıt onayı hafta içinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca 28.08.2020 tarihine kadar evraklarını teslim etmiş olup eksik evrak nedeniyle revizyon talep edilen kuruluşlarımızın ön kayıt onayı eksik evrakı gönderdiklerinde gerçekleştirilecektir. Ön kayıt onayı verilen kuruluşlarımız 15.09.2020tarihi itibariyle proje başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.

Finans & Para

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Dr. Emrah Şener 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu göreve tekrar atanmıştır.
 • Tüketici Kredilerinde Vade Sayısı Düzenlemesi
  • BDDK’nın 04.09.2020 tarih ve 9131 sayılı kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış (60) aydan otuz altı (36) aya indirilmesine karar verilmiştir.
 • 31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
 • BDDK tarafından alınan 10.09.2020 tarih ve 9133 sayılı Karar ile 500 Milyon TL ve üstü cirosu olan Banka ve Finansal Kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanımındaki derecelendirme zorunluluğunun kapsamı genişletilmiştir.
 • SPK tarafından Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu (BASK) Tebliği yayımlanmıştır.
  • Tebliğ ile yatırımcıların değişen koşullara göre toplu bir şekilde hareket edebilmesine ve ihraççılar ile yatırımcıların borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değişmesi yönünde mutabakata varabilmesine imkân sağlanmış olup, bu kapsamda;
   • Borçlanma aracı sahipleri kurulu (BASK) sisteminin işleyişine,
   • Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesine,
   • BASK toplantılarının gerçekleştirilmesine,
   • Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarının BASK kararlarına katılımına,
   • İhraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 • SPK tarafından Teminat Varlıklı İhraca İlişkin Tebliğ Taslağı görüş ve önerilere açılmıştır.
  • 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 31/B maddesiyle, yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “Teminat Yöneticisi-Trust-Yed-i Emin” kurumunun Türk sermaye piyasasına kazandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Kurulumuz nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde “Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.
  • Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı ile;
   • Sermaye piyasası araçlarının teminat varlıklı ihracına,
   • Teminata konu olabilecek varlıkların niteliklerine,
   • Teminat yönetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari hususlara,
   • Teminat yöneticisi ile teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine,
   • Temerrüt halinde teminatın paraya çevrilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
  • İlgilenen kişi ve kuruluşlar 21.09.2020 tarihine kadar Sermaye Piyasası Araçlarının Teminat Varlıklı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini teminattaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da SPK’ya yazılı olarak gönderebilirler.

Ertelemeler ve Kolaylaştırıcı Mevzuat

Covid-19 kapsamında yükümlülük ve ödevlerle ilgili kolaylaştırıcı ve düzenleyici önlemler aşağıda özetlenmiştir:

 • Okul Servis Araçları Yönetmeliği değiştirilerek uyuma ilişkin bazı tarihler 1 yıl ertelenmiştir. Bu Yönetmelik özellikle son yıllarda artan vaka ve kayıpları minimize etmek adına getirilmiş düzenlemeler olup bir kısmının ertelenmesi gündeme gelmiştir.
  • Söz konusu ana Yönetmelik 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Taşıma yoluyla eğitime erişime ilişkin istisnalar başlıklı geçici 1 nci maddeye göre bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamındaki servis faaliyetlerinde (Değişik: RG-12/9/2020-31242) 30 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanmaz. Ancak bu taşımalarda kullanılacak taşıtlar için Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen sigortaların yaptırılması zorunludur. Söz konusu dördüncü fıkraya göre Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehir içi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olmalıdır.
  • Aynı şekilde geçiş hükümleri başlıklı geçici 2nci maddeye göre bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendi kapsamına uygun olmayan araçlar (Değişik ibare: RG-12/9/2020-31242) 3 Eylül 2021 tarihine kadar uygun hale getirilir. Ancak fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu tarih (Değişik ibare: RG-14/8/2018-30509) 3 Eylül 2020 olarak uygulanır. Söz konusu 4 ncü madde taşıtlarda aranacak şartları düzenlemekte olup, uyumlaştırılması 3 Eylül 2021 tarihine ertelenen hususlar şunlardır:
   • i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.
   • l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.
   • m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.
   • o) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte bazı işyeri türleri için getirilen uyum ve aykırı durumları giderme sürecine ilişkin 3 aylık ilave süre 31 Temmuz 2021’ye kadar uzatılmıştır.
  • Buna göre, Yönetmeliğin eki (EK-1)’de yer alan “Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” kısmının “H- Tiyatro, Sinema, Düğün Salonu, Sirk, Lunapark, Gösteri Merkezi ve Diğer Parklar” bölümüne eklenen “f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler” alt bölümü hükümleri ile aynı kısma eklenen “O- Taşınmaz Ticareti” bölümü hükümlerine,
  • Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-2)’de yer alan “Gayrisıhhi Müesseseler Listesi” kısmının “C) Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler” bölümünde değiştirilen “1- Enerji Sanayii” alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün “8- Diğerleri” başlıklı alt bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine, aykırı durumlar, 31/7/2021 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilecektir.
 • Aile hekimlerine ve Bakanlık sağlık çalışanlarına Covid-19 nedeniyle ilave ödeme yapılmasına karar verilmiştir.
  • Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Covid-19 vb durumlarda işin devamlılığı için alınacak tedbirler, görev başında bulunulamayan hallerin çalışılan gün hesabına dahil edilmesi konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
  • Ayrıca, Yönetmeliğe eklenen geçici madde 6 ile 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle sözleşmeli aile hekimlerine 3.000TL, aile sağlığı çalışanlarına da net 850TL’yi geçmemek üzere ödeme yapılabilecektir. Ödeme, Covid-19 nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Ayrıca, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılarak, Bakan tarafından kapsam ve oranı belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, ek ödeme yapılabilmesine karar verilmiştir.

Dış Ticaret & Gümrük

 • 09.2020 tarih ve 31232 sayılı Resmî Gazete ile “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile:
  • Daha öncesinde Ekonomi Bakanlığı’na yapılan atıflar, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
  • Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesine “DYS: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi” ve “Elektronik İmza” kavramları eklenmiştir.
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 06.09.2020 tarihli duyurusuna göre: İran tarafının uzun süredir hayata geçirmeye çalıştığı ve firmalarımızın bir kısmının da beklediği takas ticaretine ilişkin düzenleme hayata geçirilmiştir. Adı geçen düzenlemeden, İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Bakanlığından izin alan belirli sayıda firmanın ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerin bedeli karşılığında 8’li GTİP kapsamındaki 64 ürün grubunun ithalatını yapabileceği anlaşılmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.09.2020 tarihinde Atık İthalatı Genelgesi yayımlanmıştır. Yeni genelge ile:
  • 2019/18 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, 2020/22 sayılı Genelge 03.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • 2020 yılı içinde kota hesabı yapılan firmaların kota oranları %30 azaltılarak, %50 bandına çekilmiştir.
 • 10.09.2020 tarihli Resmî Gazetede Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile
  • Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Tebliğin uygulanmasında yetkili birim olarak belirlenmiştir
  • 11.08.2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin maddelerinde yapılan değişikliklere yer verilmiştir.
  • Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgileri içeren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirince sunulan “Günlük Rapor” tanımı Tebliğ kapsamına alınmış olup, AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak 10.11.2020 tarihi itibarıyla günlük rapor düzenlenmesine yer verilmiştir.
 • 02.09.2020 tarihli Resmî Gazetede 31232 sayılı Karar ile “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Diğer Mevzuat

 • KGK Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Modüllerini yayımlamıştır. Söz konusu modüle buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Konu, özellikle vergisel anlamda yasal kuruluş izni, uygulanacak KDV oranı, eğitim hizmetlerinde uygulanan istisna, bu kurumların mali yükümlülükleri, yapılan harcamaların gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamesi açısından durumu, tutulacak defter ve belgeler anlamında önemlidir. Bilindiği üzere eğitim hizmetlerinde uygulanan KDV oranı belli süreyle %1’e indirilmiş olup bu indirim servis, yemek ve barınma hizmetlerini kapsamamaktadır.
  • Yönetmeliğin 22 nci maddesinde Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan defterler dışında tutulması gereken defterler sayılmıştır. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
  • Ayrıca Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği de 11 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer aylarda yapılan tüm gelişmeleri de sizlere Türkçe ve İngilizce olarak ayrıca duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Merve Özsarıkaya & İlker Ersoy & Bulut Bellet & Bahar Uçar & Gülten Çevik & Erhan Gürler

Saygılarımızla,

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir