Sirküler Blog Duyuru Yayınlar

2021-026 Şubat Ayı Mali/Vergisel Gelişmeler

No          : 2021-026

Tarih     : 01.03.2021

Konu     : Şubat Ayı Mali/Vergisel Gelişmeler

 

En son sizlerle şubat ayının ilk 15 günlük periyodunda gerçekleşen mali konuları özet olarak bilginize sunmuştuk. Özenle hazırladığımız mali bültenleri kolay takibiniz için diğer aylarda olduğu gibi Ekonomi ve Kamu Bütçesi, Vergi & SGK, Teşvik & Ar-Ge, Para & Finans, Ticaret Düzenlemeleri, Dış Ticaret & Gümrük, Ertelemeler & Kolaylaştırıcı Mevzuat ve Diğer Mevzuat olarak tasnif ediyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini gözeterek sorumlu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri yaratma misyonu ve sunmuş olduğumuz kaliteli hizmetlerimizi yurt içi ve dünyadaki tüm müşterilerimize ulaştırma vizyonu ile çalışıyoruz.

Şubat ayı boyunca ortaya çıkan tüm mali gelişmeleri ve önümüzdeki günlerde beklediğimiz gelişmeleri de Mart ayının ilk Perşembe günü konunun uzmanları ve ortaklarımızla sizlere anlatıyor olacağız. (4 Mart 2021 Perşembe günü saat 15:00-16:00 arasında. Kayıt olmak için Zoom Kayıt Linki: https://zoom.us/webinar/register/WN_NIdJ7ejzSk6sSIPZAzktxQ)

Her ayın ilk perşembe gününü takvimlerinize not alınız, pandemi boyunca bültenlerimizi ve sıcak mali konuları size uzmanlarıyla webinar olarak paylaşıyor olacağız. Bunun yanında İstanbul YMM odası, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Hollanda İş birliği Derneği ve iş ortaklarımız ile yapacağımız çevrim içi toplantıları da bilginize sunacağız.

Yeni yılın ilk aylık gelişmelerini önce başlıklar ve daha detaylı bilgi isteyen okurlarımız için de ayrıntı seviyesine göre sekmeler itibariyle sizlere sunuyoruz:

Şubat ayı vergisel ve finansal düzenlemeler ile geçen yoğun bir ay oldu. Özellikle, bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü mali reform paketi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı.

Şubat ayında artan stopaj, KDV tevkifat oranları, özel iletişim vergisi ve elektrikli araç ÖTV tutarları kurumlar vergisi ve stopaj tarafında da bir vergi artışına gidilebileceğini sinyali olarak yorumlandı.

Henüz resmiyete kavuşmuş olmasa da, 2020 dahil kurumlar vergisine ilave olarak %10’luk bir ön stopaj uygulaması konuşulmaktadır. Bu konuda resmi bir açıklama olmadığı için daha fazla ayrıntı paylaşamıyoruz. Detaylar netleştikçe sizlere ayrıca duyuruyor olacağız.

Umarız sadece vergi artışları ile değil, yıllardır dile getirilen reformist başlıkları da yeni Kanuni düzenlemeler içinde görürüz.

Ekonomi ve Kamu Bütçesi

 • 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle Hazine Alacak verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 22 Şubat 2021 tarihli duyurusu ile açıklanmıştır. Buna göre;
  • Hazine Alacak stoku 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 17,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,1 milyar TL ile Mahalli İdareler’ e
  • 2021 Ocak ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 503 milyon TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Alacak İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 22 Şubat 2021 tarihli duyurusu ile açıklanmıştır. Buna göre;
  • Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 837,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ülkelerin toplam borç stokları, borç servisleri, borcun vadesi, para cinsi ve milli gelirlerine oranı özel olarak takip edilen ekonomik göstergelerdir.
  • Borç stokunun 810,6 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.027,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 26 Şubat 2021 tarihli duyurusu ile; Mart-Mayıs 2021 dönemi “İç Borçlanma Stratejisi” verilerini yayımlamıştır. Buna göre;
  • Mart ayında toplam 29 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 31,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Nisan ayında toplam 36,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Mayıs ayında toplam 50,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 54 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
  • Ayrıca yapılan duyuru kapsamında, Mart – Mayıs 2021 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ve Mart – Mayıs 2021 döneminde gerçekleştirilecek iç borç ihraç takvimine ilişkin detaylarda açıklanmıştır.
  • Söz konusu duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Ocak 2021 dönemi Hazine Nakit Gerçekleşmeleri yayımlanmıştır.
  • 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin detay bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden paylaşılmıştır.
  • Buna göre Ocak 2021 dönemi itibari ile;
   • Faiz dışı denge (4,932) Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve
   • 21,120 Milyar TL borç faizi ödenmiştir.
  • Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Nakit Gerçekleşmeleri bölümünden ulaşılabilir.
 • GTS’ye göre 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre;
  • İhracat, %2,5 artarak 15 milyar 48 milyon dolar,
  • İthalat, %5,6 azalarak 18 milyar 123 milyon dolar,
  • Dış ticaret hacmi, %2,1 azalarak 33 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %83,0 olmuştur.
  • Dış ticaret açığı %32 oranında azalarak 4 milyar 518 milyon dolardan 3 milyar 75 milyon dolara gerilemiştir.
 • Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz fasıl “motorlu kara taşıtları” olmuştur.
  • “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 azalışla, 1 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %7,6 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 505 milyon dolar) ve %66,4 artışla “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar” (879 milyon dolar) olmuştur.
  • Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 455 milyon dolar), ABD (933 milyon dolar) ve İtalya (864 milyon dolar) olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 200 milyon dolar), Rusya (1 milyar 871 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 512 milyon dolar) almıştır. Ocak ayında ihracatçılarımız 215 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
 • Ocak ayı veri bülteni için tıklayınız.

Vergi

 • 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin yapılandırılan borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
  • Taksitli ödemeyi tercih edenlerin 1. Taksitlerinin ödeme süresinin son günü,
  • Peşin ödemeyi tercih edenlerin de ödeme süresinin son günü 1 Mart 2021 Pazartesi günüdür.
 • 3 Aralık 2018 tarihinde Karakas’ta imzalanan “Türkiye ile Venezuela Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
 • Transfer Fiyatlandırması- Ülke Bazlı Raporların Verilme Süresi İkinci Kez Uzatılmıştır.
  • İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap dönemi ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamaların yer aldığı 19.02.2021 tarih ve TF-3/2021-1 sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler” yayımlanmıştır. Buna göre;
   • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü,
   • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre ise 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • Ayrıca, 2019 hesap dönemine ve 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu, anılan Tebliğde belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.
 • Söz konusu sirkülerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
 • 16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (9/1) inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla kısmi tevkifat uygulamasında yeni düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;
  • Tevkifat KDV iadelerinde alıcı tarafından 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan ve tahakkuku alınan KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir,
  • Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de belirlenmiş alıcı statüsüne dahil edilmiştir.
  • Ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmıştır. (3/10)
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), tevkifat kapsamına alınmıştır (2/10)
  • Tebliğ ile getirilen değişiklikler 1 Mart 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.
  • Söz konusu tebliğ ile getirilen düzenlemelere ilişkin detaylı bilgilere 17 Şubat 2021 tarih ve 2021-020 sayılı bültenimizden, güncel tevkifat oranlarına ilişkin tabloya buradan ulaşabilirsiniz.
 • 05 Şubat 2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğle KDV uygulamalarında önemli yenilikler yapılmıştır.
 • Tebliğ kapsamında düzenleme yapılan konular şu şekildedir:
  • Mücbir sebep halinde tevkifat,
  • TL ile yapılan hizmet ihracatının tevsiki,
  • İndirimli orana tabi konut teslimlerinde yapı kullanma izin belgesiyle iade,
  • ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade sınırlaması,
  • VUK düzenlemelerine göre özel esaslar uygulamasının güncellenmesi,
  • Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamındaki devirlerdeki istisnanın usul ve esasları,
  • Tarih ve ibare güncellemeleri.
  • Bu düzenlemelerin KDV uygulamalarında nasıl değişikliklere yol açtığının detaylarına 8 Şubat 2021 tarih ve 2021-014 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Rafineri ve Petrokimya tesislerinde üretilerek imalatta kullanılan ve imalatta kullanılmak üzere bu tesislerde teslim edilen mallarda özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.
  • 18/02/2021 tarih ve 3559 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile,
   • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların, rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilerek üretildiği tesislerde imalatta hammadde ve/veya yardımcı madde olarak ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanımları ve bu tesislerde üretilip birbirlerine (rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere) imalatta kullanılmak üzere teslimleri, rafineri ve petrokimya tesisleri arasındaki mal bütünleşmesinin sağlanarak bu tesislerin girdilerinden kaynaklı ülke cari açığının azaltılması amacıyla ÖTV’den arındırılmıştır.
   • Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına buradan ulaşabilirsiniz.
  • Sadece elektrik motoru olan binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.
   • 1 Şubat 2021 tarih ve 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan sadece elektrik motoru olan binek otomobillerin ÖTV oranları sırasıyla %10, %25 ve %60 olarak yeniden belirlenmiştir.
   • Anayasa gereğince, Devletin vergi oranlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. Kamu maliyesi ve iktisadi perspektifle vergisel oran değişikliklerinin en az 1 yıl önce (365 gün) duyurulmasının belirlilik ilkesi açısından ülkemize daha çok kazandıracağına inanmalıyız.
G.T.İ.P.Mal İsmiEski Vergi Oranı (%)Yeni Vergi Oranı (%)
8703Sadece elektrik motorlu olanlar
Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler310
Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler725
Motor gücü 120 kW’ı geçenler1560

 

 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 27 Şubat 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.
  • Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.
 • 2013 yılında yürürlüğe giren ve yıllardır askıda bekleyen Finansman Gider Kısıtlaması fiilen yürürlüğe girmiştir.
  • Düzenleme, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ancak önce Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı düzenlemede yer alan yetkiyi kullanarak kısıtlama oranını belirlemediğinden bugüne kadar fiilen uygulanmamıştı.
  • 4 Şubat 2021 tarihli 31385 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerinde bu düzenleme fiilen yürürlüğe girmiştir. Buna göre;
   • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.
   • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.
   • İlgili gider kısıtlaması 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanacaktır.
   • Finansman gider kısıtlamasına ilişkin detaylı açıklamalara 6 Şubat 2021 tarih ve 2021-012 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinde stopaj oranı %5 olmuştur. Bu oran çok uzun yıllardır %3 olarak uygulanmaktaydı.
  • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 4 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
  • Değişiklikle birlikte birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan gerçek kişi ve kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılacak hakediş ödemelerinden %5 tevkifat yapılacaktır.
  • Bu karar 1 Mart 2021 tarihi itibari ile yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  • Söz konusu değişikliğe ilişkin detaylı bilgilere 6 Şubat 2021 tarih ve 2021-011 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Vergi Usul Kanunu 525 sıra no.lu Genel Tebliği 9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmıştır. Buna göre;
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak borsada rayici olmayan yabancı paraların 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmektedir.
  • Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.
  • Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.
  • Tebliğin ekinde yer alan tespit edilen kurlar tablosuna buradan ulaşabilirsiniz
 • Elektronik Belgelere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlemeler yapılmıştır.
  • Bilindiği üzere, 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik daha önce yayımlanmış olan tüm Tebliğler tek bir Tebliğ’de toplanmıştı. Bu kez 9 Şubat 2021 tarih ve 31390 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 526 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile ilgili Tebliğ’de aşağıdaki konulara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır;
   • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflere 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
   • E-arşiv uygulaması ile ilgili olarak, Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalına alternatif olarak; Başkanlığın e-Belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi seçeneği de getirilmiştir.
   • İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, müteakip hesap döneminin 7. ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
  • Söz konusu tebliğde yapılan diğer düzenleme ve detaylarına 10 Şubat 2021 tarih ve 2021-016 sayılı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • E-defter saklama uygulamaları ile ilgili çeşitli duyurular ve sıkça sorulan sorular yayımlanmıştır.
  • e-Defter Saklama Uygulamasına ilişkin sıkça sorulan sorulara ilişkin “Sık Sorulan Sorular” bölümü yayımlanmıştır.
   • İlgili bölüme buradan ulaşabilirsiniz.
  • Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.
   • İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
  • E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hakkında Duyuru yayımlanmıştır
   • İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.
 • Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan ÖTV tutarları güncellenmiştir.
  • 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı BKK eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları güncellenmiştir.

SGK & İŞKUR        

 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin mücbir sebep halinde olan meslek mensuplarınca verilmesine ilişkin ilave süre verilmesine ilişkin SGK Genelgesi yayımlanmıştır.
  • 18/2/2017 tarih 29983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No:1) 8 inci maddesine göre; muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye meslek mensupları da yetkilidir.
  • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (Meslek Mensubu) özellikle Covid -19 hastalığı nedeniyle karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme sebebiyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının SGK’ya yasal süresi içinde verilememesi nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen SGK tarafından 11.02.2021 tarihli ve 2021/3 sayılı erteleme Genelgesi yayımlanmıştır.
  • İlgili Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız…
 • Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulaması Mart sonuna kadar uzatılmıştır.
  • Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisinden sonra işveren ve işçiler zor durumda kaldı. İşçilerini ücretsiz izne gönderen ya da evden çalışma yöntemini benimseyen işletmelerin mağdur olmaması için işsizlik ödeneğinden, kısa çalışma ödeneği verilmeye başlandı.
  • Bu kapsamda, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen kısa çalışma ödeneği, 31/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.
 • İlave 6 puan SGK teşviki 2021 sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Söz konusu Karara, buradan ulaşabilirsiniz.
 • İşkur’a ait 2020 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlanmıştır.
  • Türkiye İş Kurumu 2020 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olup bu senenin en önemli konularından olan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmanın kolaylaştırılması, iş akitlerinin işveren tarafından feshinin kısıtlanması, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaştırılması ve işverenlere sosyal güvenlik primi ödemelerinde sağlanan kolaylıklar salgınla mücadelenin ilk fazından öne çıkan uygulamalar olmuştur.
  • Türkiye İş Kurumunun hedeflerine ulaşmak için 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren 2020 Yılı Faaliyet raporuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye ile Moğolistan arasında akdedilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının yürürlük tarihi 1 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında akdedilen Sosyal Güvenlik Anlaşması onaylanmıştır.
 • 01.2020 tarih ve 31025 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7210 Sayılı Kanun’la, 17 Ekim 2017 tarihinde Varşova’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması” ve Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.
 • Bu anlaşmalar taraf ülke vatandaşlarının eşit işlem görmesi, sigortalılık birleştirmesi, sağlık, aile, yaşlılık, ölüm vb yardımlarından yararlanma, uygulanacak sigorta kolları, aylıkların hesaplanması, hizmet birleştirmesi, anlaşmazlıkların çözümü gibi sigortalıları ilgilendiren çok önemli konuları düzenlemektedir.
 • İşkur tarafından kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret uygulamalarında fazla ve yersiz ödemelerin terkin işlemlerine ilişkin olarak yapılan açıklamaların yer aldığı 11 Şubat 2021 tarihli yazı kurumun web sayfasında yayımlanmıştır.
 • İlgili genel yazıya linkten ulaşabilirsiniz.

Teşvik & Ar-Ge

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında makine dışında kalan sektörler için de öncelikli ürün listesi yayımlanmıştır.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilan edilecek yeni çağrılarda üretimine yönelik Ar-Ge ve Üretim (veya doğrudan Üretim) faaliyetlerinin uçtan uca destekleneceği GTİP ve Yenilikçi Teknoloji Alanı detayındaki Öncelikli Ürünlerin listelendiği Öncelikli Ürün Listesi Tebliği güncellenerek 27 Şubat 2021 tarihli ve 31408 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.
  • İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 • Tarım ve Orman Bakanlığının 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere, kırsal alandaki tarımsal üreticilerin desteklendiği bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi tebliği ilan edilmiştir.
  • 2021 yılı için son başvuru tarihi 30 Mart 2021’dir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi son başvuru tarihi 09/04/2021, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi son başvuru tarihi 23/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020/24 Nolu Tebliğ Ekonomik Yatırımlara ait Uygulama Rehberi güncellenmiştir.
  • Uygulamanın yapılacağı 81 ilde, ekonomik yatırım konularında hibe başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
  • İlgili duyuru ve rehbere ulaşmak için tıklayınız.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020/25 Nolu Tebliğ Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına ait Uygulama Rehberinde değişiklikler olmuştur.
  • 2020-2021 başvuru dönemi için 21/11/2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve Bakanlığın internet adresinde ilan edilen 2020/25 nolu Tebliğe ek olarak tarimorman.gov.tr adresinde yayımlanan uygulama rehberi, satın alma rehberi ve duyurular da dikkate alınmalıdır.
  • 2020/25 nolu Tebliğ, 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.
  • İlgili duyuru ve rehbere ulaşmak için tıklayınız.
 • Uzun zamandır beklenen Ar-Ge-Teknopark Kanun düzenlemesi 7263 sayılı Yasa olarak Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Uzun zaman TBMM gündeminde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde öngörülen düzenlemeleri ve bu düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamaların yer aldığı 229 sayılı TBMM Sanayi Komisyonu Raporu ile ilgili ayrıntıları, 2020-114 ve 2020-121 sayılı bültenlerimizde ayrıntılı olarak açıklamıştık.
  • 2021-10 numaralı bültenimizde 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u sizler için özetledik.
  • Ayrıca, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın avantajlarını, Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yakınlarda yayımlanan istatistikleri, Dünyada yapılan Ar-Ge Faaliyetleri ve milli gelirden aldığı paydan Türkiye’nin dünya geneli Ar-Ge bakımından sıralamasını ve daha pek çok konuyu 2020-126 sayılı bültenlerimizde sizlere aktardık.
 • 2 adet Proje Bazlı Teşvik Kararnamesi yayımlanmıştır.
  • 6 Şubat ve 3 Şubat tarihlerinde iki ayrı firma için Türkiye’deki en geniş ve katma değerli yatırımları destekleyen Cumhurbaşkanı Kararıyla teşvikler verilmiştir.
  • Konya’da yapılacak silah ve silah sistemleri yatırımları Aselsan firması, Balıkesir ilinde yapılan bor karbür üretim tesisi yatırımı ise Trbor Bor Teknolojileri A.Ş. tarafından yürütülecektir.
  • Bu yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği ve enerji desteği verilecektir.
  • Bor karbür üretim tesisi için fizibilite raporu firmamız ortakları ve uzmanları tarafından hazırlanmış olup, teşvik süreçleriyle ilgili her türlü bilgi ve süreç için bize danışabilirsiniz.
 • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Korona virüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar, 5 Şubat 2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.
  • Söz konusu Karar 06 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
  • Konuyla ilgili çok ayrıntılı bir şekilde bültenimize (2021-15) başvurabilirsiniz.
  • Uygulamanın nasıl yapılacağı, 17 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile açıklanmıştır.
   • Buna göre destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulur.
   • Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunur.
   • Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılır ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.
   • Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapılır. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınır.
 • Yeni açılan çağrılarla ilgili bilgileri de şu şekilde sunmak isteriz:
  • Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (1702- Patent Lisans – 2021 – 1) ilan edilmiştir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge 2021-1) kapsamında desteklenecektir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında başvurular 1 Şubat-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.
  • Detaylı bilgi için tıklayınız.

Finans & Para & Sermaye Piyasaları

 • İlk olarak 21.05.2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmî Gazete’de yapılan değişiklikle son şeklini alan “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik”te önemli değişiklikler yapılmıştır.
  • Düzenlemelerin ayrıntısına 2021-025 numaralı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • İnsanların birleşerek ev ve araba alabildiği bir uygulama olan sistem Tasarruf Finansman Sistemi Kanun Teklifi olarak TBMM’ye sunulmuştur.
  • Kanun ile son yıllarda sektörel olarak büyüme gösteren tasarruf finansmanı ile ev ve araba sahibi olma uygulamalarına bir çeki düzen verilmesi amaçlanmaktadır.
  • Konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi 2021-024 numaralı blog yazımızdan takip edebilirsiniz.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından web sayfasında “Sır Niteliğinde Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” yayımlanmıştır.
 • TCMB’nin 24 Şubat 2021 tarihli duyurusu ile 2021 yılı Para ve Kur Politikası metninde zorunlu karşılık oranlarının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sade bir çerçevede parasal duruşu ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici bir araç olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede;
  • Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına,
  • Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesine,
  • Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülmesine karar verilmiştir.
 • TCMB 18 Şubat 2021 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
 • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
  • Söz konusu değişiklik 24 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
  • Yapılan düzenlemelere, uygulama kılavuzu ve sıkça sorulan sorulara linkten ulaşabilirsiniz: https://www.tcmbveri.gov.tr/
  • Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS); Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin koordinasyonunda, firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir veri tabanıdır.
  • İstenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dâhil olmak üzere usul ve esaslar TCMB tarafından belirlenmektedir.
  • Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen limitler dâhilinde olan firmalar, tcmbveri.gov.tr adresi üzerinden sistem tanımlamalarını ve giriş işlemlerini gerçekleştirmektedirler.
  • Sistem kapsamındaki yükümlü firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan verileri, veri formunu kullanmak suretiyle üç aylık bilanço dönemlerini takip eden belirli tarihler arasında SRVTS’ye giriş yaparak bildireceklerdir. Girişi yapılan veriler, yetkili bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi tarafından kontrol edilmekte ve onaylanmaktaydı.
  • Yapılan değişiklikle 3 aylık veya haftalık yerine aylık raporlamaya geçilmiş olup 2021 yılı için verilerin ayrıca bağımsız denetimden geçme zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Sermaye hareketleri genelgesinde yeni düzenleme ve güncellemeler yapılmıştır.
  • Özet olarak bugüne kadar, döviz gelirlerinin beyanı ve yıllık güncelleme, risk merkezi bildirimleri, yurt dışından gelen paraların kredi olup olmadığının takibinde bilgi belge ibrazı, yatırım teşvik belgesine dayalı döviz kredilerinde mükerrer kullanımın önlenmesi, lisanslı ve lisansız elektrik üretimi tesislerinin devrinde döviz kredisi kullanım esasları, yabancı gemilere ve duty free mağazalara yapılan satışlarda döviz gelirlerinin beyanı, yeni veya mevcut şirket alımında istisna ve nakdi ve gayri nakdi krediler, avans sermaye, hisseye dönüştürülebilir tahviller, kredi bakiyesinin hesaplanması, PPP olarak bilinen kamu – özel işbirliği projelerine ilişkin özellikli durumlar, alınan kredinin başka hesaplara aktarılması, rotatif krediler ve muhtemel döviz gelirleri ile ilgili açıklayıcı düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır.
  • En son yapılan düzenlemelerin ayrıntısına 2021-021 numaralı bültenimizden ulaşabilirsiniz.
 • Bu yıl çok sayıda halka arz işlem hazırlığı olduğu düşünülerek halka arz işlemleri SPK’nın da onayıyla bir miktar zorlaştırılmıştır.
  • Borsa İstanbul A.Ş. borsada işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin artırılması amacıyla Kotasyon Yönergesi’nde önemli bir değişiklik yapmıştır. Değişiklik, 12 Şubat 2021 tarihli 2021/7 sayılı duyuru ile yapılmıştır.
  • Bu kapsamda, sağlanması gereken kotasyon şartlarından biri olan halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı,
   • Yıldız pazar için 200 milyon TL’den 300 milyon TL’ye,
   • Ana pazar için 50 milyon TL’den 75 milyon TL’ye,
   • Alt pazar için 20 milyon TL’den, 40 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
  • Ayrıca, asgari net dönem kârı ve/veya asgari öz sermaye/sermaye oranı şartlarını sağlayamayan şirketler için halka arz edilecek payların daha önce 250 milyon TL olarak uygulanan piyasa değeri asgari 500 milyon TL’ye çıkarılmıştır.
 • SPK 4 Şubat tarihli önemli bir kararı ile 2021 yılı içinde artması beklenen halka arzlarda sorunlar yaşanmaması için düzenleyici bir kısım tedbirler almıştır.
  • Sermaye piyasalarının güvenilir, etkin ve şeffaf bir şekilde gelişimine katkı sağlanması misyonuyla hareket eden SPK tarafından; COVID-19 salgınının Türkiye finansal piyasalarında oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesi, uzaktan çalışma uygulamasının devam ettiği sermaye piyasalarındaki paydaşlara bu zor dönemde kolaylık sağlanması, halka açılmayı planlayan ortaklıklarda; halka arz işlemlerinin belli bir tarih aralığına sıkışmasının önlenebilmesi, payları ilk defa halka arz olacak ortaklıkların yetkili kurumlarca kapsamlı değerlendirilme sürecinin sağlıklı yürütülmesine imkan tanınması ve yatırımcıların da söz konusu ortaklıkların izahnamelerini kapsamlı değerlendirebilmelerine ilişkin ihtiyaç duyulan zamana sahip olmalarına olanak tanınması amacıyla 04/02/2021 tarihli toplantısında;
   • Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının Şubat – Mayıs 2021 dönemi içerisinde ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde;
   • İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nde düzenlenen; izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süre eklenmesi suretiyle ilgili satış dönemlerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına;
Satış Dönemiİzahnamede Yer Alacak ve Özel Bağımsız Denetimden Geçirilecek Finansal Tablolar
11 Ocak – 1 MartSon üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tablolar
22 Mart – 31 MayısSon üç yıllık finansal tablolar

 

 • Satışın başladığı tarihin ilgili tablolarda yer alan her bir dönemin bitiş tarihinden sonraki döneme denk gelen bir tarih olması durumunda; bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmesinde uygulanan on beş günlük ek sürenin otuz gün olarak dikkate alınmasına karar vermiştir.
 • SPK II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) Taslağını görüş ve öneriler için kamuoyu ile paylaşmıştır.
  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) çeşitli maddelerinde değişiklik yapan 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  • SPK nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde, SPKn’nda yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen diğer talepler de dikkate alınarak “II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) Taslağı” (Tebliğ Değişiklik Taslağı) hazırlanmıştır.
  • Tebliğ Taslağı ile yapılan temel değişiklikler şu şekilde özetlenebilir.
   • Zorunlu pay alım teklifinden yaralanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
   • Zorunlu pay alım teklifi fiyatının belirlenmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yapılmak suretiyle sadeleştirilmiştir.
   • Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller ile muafiyet hallerine eklemeler yapılmıştır.
   • Üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılmasının aracılık sözleşmesine eklenen hususlar ile kısıtlanamayacağına dair hüküm eklenmiştir.
   • Pay alım teklifi bilgi formunda yer alan bilgilerden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiler arasına adına formun imzalandığı yatırım kuruluşu eklenmiştir.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yeni müdürlüklerin TCMB İdare Merkezi çatısı altında kurulmalarına karar verilmiştir.
  • Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü”,
  • Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Katılım Bankacılığı Müdürlüğü”,
  • Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde “Mali Kontrol Müdürlüğü”.
 • TCMB’nin 2006 yılı başından itibaren uyguladığı açık enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında, enflasyon hedefinden belirgin olarak sapıldığında veya sapma olasılığı ortaya çıktığında TCMB Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca “hesap verme yükümlülüğü” mekanizması devreye girmektedir. Bu kapsamda, TCMB’nin hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması amacıyla TCMB Kanunu’nun 42. Maddesi Uyarınca Hükûmete Gönderilen Açık Mektup (2021-07)’a linkten ulaşabilirsiniz.

Ticari Düzenlemeler

 • Türk Eximbank Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG ile reasürans iş birliği anlaşması imzalamıştır.
 • TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelenmiştir.
  • İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
  • Söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
  • Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankasından, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecektir.
  • Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecektir.
  • Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacaktır. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar ise erteleme kapsamından çıkartılacaktır.
  • Erteleme süresince esnaf ve sanatkarlara yansıyacak tutarlar belirlenirken kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Halk Bankasının kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve sanatkarlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınacaktır.
  • Borçları ertelenmiş esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacaktır.
 • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
  • Söz konusu esas Yönetmelik 28 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanmıştı.
  • Yönetmeliğin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun görevlerinin sayıldığı 7/b maddesine göre Kurul “fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve gerekli hallerde, bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını almak veya alınmasını sağlamak ile görevlidir.”
  • Yönetmeliğe göre resen veya şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, Ticaret Bakanlığı, il müdürlüğü veya yetkili idare tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere yedi günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilebilir ve bu süre bir defaya mahsus yedi güne kadar uzatılabilir. Savunmaya dayanak teşkil eden her türlü belge, üretici, tedarikçi ve perakende işletme tarafından savunma yazısına eklenir. Verilen süreler içinde savunma yapılmaması Kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecektir.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına veya bir malın birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen tüketicilerde değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlamaların her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacağı ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verileceği duyurulmuştur.
  • Anılan düzenleme 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • Yapılan değişiklik ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan “A-Aldatıcı Ticari Uygulamalar” başlıklı bölümüne eklenen bent şu şekildedir:
   • “20) Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları.”

Dış Ticaret & Gümrük

 • Ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında imza edilen serbest ticaret anlaşması Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.
  • 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Türkiye Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasının Cumhurbaşkanınca onaylanmasına ilişkin Karar 24.02.2021 tarihli mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinde yatırım yapacak firmalara nitelikli istihdam, kira ve faiz-kâr payı gibi destekler verileceği ve bu bölgelerde bürokratik süreçlerin asgariye indirileceğini açıklandı.
  • Mevcut serbest bölge desteklerine ek olarak, 5 yıl süreyle, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birisinin 15 bin dolara kadar olan brüt ücretinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Bu bölgelerde kiralanan arazi ve binalar için 75 bin dolara kadar kira harcamalarının yarısı karşılanacak.
  • İhtisas serbest bölgelerinin oluşturulmasında yatırım taahhüdü altına giren bölge kurucu işleticilerine de taahhütlerini eksiksiz ve amaca uygun bir şekilde yerine getirmeleri kaydıyla 10 yıl süreyle sabit yatırım taahhütlerinin yarısına kadar kullanacakları kredi için faiz ve kâr payı desteği sağlanacak.

Söz konusu açıklamalara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Ticaret Bakanlığı tarafından, hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurulmuştur.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 • Serbest Bölgelerde %85 ihracat şartı %80 olarak belirlenmiştir.
  • Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80’e düşürülmüştür.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi gelirleri açıklanmıştır.
  • 2018 yılında 145.598.062,703 TL, 2019 yılında 154.929.355,363 TL ve 2020 yılında ise 198.150.346,754 TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Vergi türlerine göre tahsil edilen gümrük vergileri tutarlarına ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Mevzuat

İlgili açıklamanın tamamı için tıklayınız.

 • 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmîm Gazetede yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Ticaret Bakanlığı, ülkemizdeki iş kuruluş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla şirket kuruluş sözleşmelerin, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda imzalanmasına olanak sağlayan önemli bir düzenlemeye gitmiştir.
  • Söz konusu tebliğ ile getirilen düzenlemeleri daha önce 2021-022 bültenimizde sizler için ele aldık.
  • Tebliğ ile imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapı oluşturulmuş olsa da diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla entegrasyon çalışmaları hali hazırda devam etmekte olup, süreç tamamlandığında imza verileri Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kaydedilecek ve böylece ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmadan elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin tamamlanması mümkün olacaktır.
 • Anayasa Mahkemesi 9 Şubat tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 2020/73 sayılı Kararı ile elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt ortamında düzenlenen faturaya ilişkin açılan Anayasaya aykırılık savıyla açılan davada Vergi Usul Kanunu’nun bu konuyu düzenleyen 353/1 nci maddesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.
  • Karar oybirliği ile alınmıştır.
  • Kararda kanun koyucunun öngörülen yararları gerçekleştirmek için başlattığı elektronik belge kullanma zorunluluğunun kamu yararı amacıyla yapıldığına karar vermiştir.
  • İtirazın gerekçesi ise elektronik olarak düzenlenen belgenin kâğıt olarak düzenlendiği ve kesilen %10 cezanın mülkiyet hakkına müdahale olduğu ve mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin bozulması olarak gösterilmiştir.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanacak mali desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
  • Yönetmelik, gerçek kişiler ile yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri ve öğrenci topluluklarına Başkanlık tarafından sağlanacak mali desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar.
  • Yönetmelikte ayrıntılı olarak verilecek destek türleri, çağrılar, faaliyetler, izleme, denetim ve mali kurallar yer almaktadır.
 • Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
  • Yapılan idari düzenlemelerden bir tanesi de finansal sistemle ilgili kurulan veya görevleri düzenlenen daire başkanlıklarıdır. Kararnamenin 527/Ç maddesinde finansal stratejiler ve analiz dairesi başkanlığı ile katılım finans daire başkanlığının görevleri yeniden düzenlenmiştir.
  • İstanbul Finans Merkezi Projesi de bu kapsamda yürütülmektedir.
 • 7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur’da imzalanan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu”nun onaylanması uygun bulunmuştur.
  • Kanun ile, ticari arabuluculuk sonucunda taraflar arasında imzalanan sulh anlaşmalarının milletlerarası alanda icra edilmesinin sağlanmasını amaçlayan Konvansiyon’un onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
  • 7282 sayılı Kanun olarak TBMM Genel Kurulda kabul edilen bu Yasal düzenleme Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.
 • Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliği yayımlanmıştır.
  • Söz konusu düzenleme ile son yıllarda gelişen GPS (coğrafi veri sistemleri) kapsamında şirketlerin faaliyetlerini düzenlemek ve coğrafi veri lisans belgesinin alınması, lisans sözleşmesi, başvurular, sözleşme yapılması, lisansa ilişkin işlemler ve çalıştırılması gereken uzman personel ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.
  • Yönetmelik yayımı tarihi olan 10 Şubat 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, CBS operatörü meslek belgeli personel çalıştırılmasına ilişkin düzenleme 2022 yılı Haziran ayı başında yürürlüğe girecektir.
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardının (BOBİ-FRS) bazı modülleri güncellenmiştir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımızla,

PDF İndirmek İçin Tıklayınız.

Tax & International Advisory | Taxia & Taxademy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir